Algemeen overleg : Medisch specialistische zorg / Ziekenhuiszorg

De vergadering is geweest

21 november 2018
13:30 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 6 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • B.J. Bruins
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • S. Geleijnse (50PLUS)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • R. Bisschop (SGP)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • R. Raemakers (D66)
 • T. Kuzu (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Advies Gezondheidsraad: Protonentherapie bij kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Inspectierapport: Percutane Coronaire Interventie centra zonder hartchirurgie op locatie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wachttijden Deep Brain Stimulation voor parkinson patiënten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 april 2018, over het bericht dat hartpatiënten bezorgd zijn over wurgcontracten die Menzis met ziekenhuizen heeft afgesloten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapport ‘Het Resultaat Telt ziekenhuizen 2016’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport ‘Het Resultaat Telt particuliere klinieken 2016’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het NZa-rapport: "Wachttijdprojecten: Hoe staan we ervoor?"

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanpak vermijdbare sterfte ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  IGJ-rapport ‘Prinses Maxima Centrum en Shared Care Centra (SCC’s) samen klaar voor goede kinderoncologische zorg’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie om toezending nieuwe beleidsreactie op het slotadvies Nationaal Plan Zeldzame Ziekten (NPPZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op Petitie 'Van IKEA-ziekenhuizen naar excellente kankercentra op weg naar de beste zorg door concentratie en superspecialisatie'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Gevoelige ziekenhuizenanalyse 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit over het macrobeheersinstrument voor de medisch-specialistische zorg voor de jaren 2015 tot en met 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken rond prijstransparantie in de medisch-specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Invulling van aangenomen moties en toezeggingen over positie regionale ziekenhuizen, spoedeisende zorg en over aanpak drukte in de acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Opbrengsten van de hoofdlijnenakkoorden in de curatieve zorg van 2012 tot en met 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapport van de Taskforce ‘de juiste zorg op de juiste plek’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Betaalbaarheid van de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  NZa advies doorontwikkeling bekostiging msz en monitor integrale bekostiging msz 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Klinische kindergeneeskunde en klinische verloskunde bij Treant

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Ziekenhuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beantwoording vragen commissie over de berichtgeving over de resistente superbacterie die is aangetroffen in het Zaans Medisch Centrum

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie inzake wettelijke verplichting tot overleg en dialoog

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Pilot Psychosociale zorg voor aanpassingsstoornissen bij (ex-)kankerpatiënten

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken resistente bacterie Zaans Medisch Centrum

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Faillissement MC IJsselmeerziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 november 2018, over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar was

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 november 2018, over MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 november 2018, over MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Stand van zaken biedingsproces IJsselmeerziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Planning afdoening moties en toezeggingen n.a.v. plenair debat over het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen en het MC Slotervaartziekenhuis op 31 oktober 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 november 2018, over forse overschrijdingen van de Treeknormen in de ziekenhuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Stand van zaken faillissement MC-Slotervaart

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stand van zaken IJsselmeerziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Antwoorden op aanvullende vragen commissie over de gestuurde brieven en antwoorden inzake het faillissement van ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie over toezending van het rapport over de faillissementen van ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie over toezending van het ‘afschalingsdocument’

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Antwoorden op aanvullende vragen commissie over de gestuurde brieven en antwoorden inzake het faillissement van ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Antwoorden op vragen commissie over inzake het faillissement van ziekenhuizen (Kamerstuk 31016-146)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op het verzoek van het lid van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 november 2018, over de ontwikkelingen rond MC Slotervaart

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op het verzoek van het lid van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 november 2018, over stand van zaken MC IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart

  Te behandelen:

  Loading data