Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek aan minister voor Rechtsbescherming inzake de toegezegde toekomstsvisie op adoptie
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering op 21 november 2018
Brief lid / fractie
Download Verzoek aan de Minister voor Rechtsbescherming op Deel II van rapport van de commissie Scheltema uit 2016
Brief lid / fractie
Download Verzoek aan staatssecretaris J&V om reactie op artikel inzake trage-procedures-kosten
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 21 november 2018

Deelnemers


Agendapunten

6
Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen)

Te behandelen:

8
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
34
Reactie op verzoek commissie inzake een e-mail van de Penitentiaire Inrichting Almere (PI Almere) d.d. 17 oktober 2018 inzake negatieve gevolgen sluiting voor maatregel inrichting stelselmatige daders (ISD)

Te behandelen:

36
54
Reactie op verzoek commissie inzake toestemming deelname algemeen directeur Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Belastingdienst aan rondetafelgesprek over ondermijning en informatie-uitwisseling

Te behandelen:

61
Terugblik gesprek Hoge Raad

Details

Gedachtewisseling over de opzet van het jaarlijks gesprek met de Hoge Raad.
62
Terugkoppeling gesprek commissievoorzitter met ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming

Details

Naar aanleiding van de bespreking van de werkwijze van de commissie J&V tijdens de procedurevergadering op 10 oktober 2018.
63
Jaarplanning: Deelname informele voorbereidingsgroep 'Veiligheidsregio's'

Details

Er hebben zich geen extra leden aangemeld voor de informele voorbereidingsgroep 'Veiligheidsregio's'.