Commissievergaderingen

Woensdag 3 oktober 2018

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Joint Visit CDSDG and DSCTC

Werkbezoek
Praag, Tsjechië & Hongarije (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - ESCTER Visit

Werkbezoek
Parijs en Toulouse (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:00 - 12:00 uur

IVD-aangelegenheden

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Vereenvoudigd bekostigingsmodel voortgezet onderwijs

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Stelsel bewaken en beveiligen (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 10:10 uur

Verkiezing van een ondervoorzitter

Constituerende vergadering
Klompezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Beantwoording vragen commissie over het Integrale voorstellenpakket Meerjarig Financieel Kader

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:10 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 12:00 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 10 oktober 2018)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Beleidsdoorlichting Wajong

Technische briefing
Thorbeckezaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Briefing van de Algemene Rekenkamer begroting Koninkrijksrelaties

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO)

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Paarden

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Vaststellen programma RTG (agrarische) ondernemers Groningen - reactie vandaag om 13.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 13:30 - 18:15 uur

Benelux Parlement - Benelux Jongerenparlement

Vergadering
Brussel (besloten)

contactgroep Verenigd Koninkrijk

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Contactgroep Verenigd Koninkrijk

Procedurevergadering
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Ouderenmishandeling (verplaatst naar 4 oktober)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:15 uur

Actieplan Verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Opzet beleidsdoorlichting artikel 2 SZW Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet - 30982-39

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 11 oktober 2018 (geannuleerd; wordt omgezet in schriftelijk overleg: 5 oktober 2018)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege enkele wijzigingen met betrekking tot pensioen (Verzamelwet pensioenen 2019) - 35015

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

ONL voor ondernemers - MKB Toekomstplan 2030

Gesprek
Suze Groenewegzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Informele RBZ/Handel

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Financiën sociaal domein

Algemeen overleg
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Technische briefing door de Algemene Rekenkamer en de Rob inzake het sociaal domein

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

IMF (is omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Wereldbank - OMGEZET IN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Algemeen overleg
Geannuleerd