Inbreng feitelijke vragen : Beantwoording vragen commissie over het Integrale voorstellenpakket Meerjarig Financieel Kader

De vergadering is geweest

3 oktober 2018
10:00 uur
Commissie: Europese Zaken
Het overzicht van de sectorale uitwerkingsvoorstellen en de ontvangen BNC-fiches staat in de pdf-bijlage (documentnummer 2018D35617) bij de MFK-brief onder het tabblad gerelateerde zaken in Parlis (svp klikken op de paperclip voor de bijlage).

U wordt verzocht om per vraag duidelijk te vermelden op welk sectoraal uitwerkingsvoorstel, BNC-fiche of antwoord uit de beantwoording de vraag betrekking heeft.

De minister van Buitenlandse Zaken wordt verzocht de beantwoording in de week voor het algemeen overleg MFK d.d. 8 november 2018 aan de Kamer toe te zenden.

 

Bijlagen

Agendapunten

  1. 1

    Beantwoording vragen commissie over het Integrale voorstellenpakket Meerjarig Financieel Kader

    Te behandelen:

    Loading data