Algemeen overleg : IVD-aangelegenheden

De vergadering is geweest

3 oktober 2018
9:00 - 12:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Tweede herziene convocatie i.v.m. wijziging aanvangstijd (was van 10.00 - 12.00 uur) en toevoeging nieuw agendapunt *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • M. Azmani (VVD)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • K.M. Buitenweg (GroenLinks)
 • F.M. van Kooten-Arissen (PvdD)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • H. van der Molen (CDA)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • K. Verhoeven (D66)
 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 september 2018, over het niet naar de Kamer sturen van een rapport in aanloop naar het Sleepwet-referendum

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  CTIVD-rapport nr. 58 inzake de uitvoering van inzageverzoeken bestuurlijke aangelegenheden door de AIVD en MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toezichtsactiviteiten naar de werking van de Wiv 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering van toezeggingen en moties Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Raadplegen van informanten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  CTIVD-rapport nr. 57 inzake de gegevensverstrekking door de AIVD binnen Nederland over (vermeende) jhadisten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie naar aanleiding van de publicatie, inclusief de beleidsreactie, van het CTIVD-rapport nummer 56 inzake multilaterale gegevensuitwisseling door de AIVD over(vermeende) jihadisten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op motie-Schouten over internationaal vergelijkend onderzoek naar de vormgeving van de parlementaire controle

  Te behandelen:

  Loading data