Procedurevergadering : Contactgroep Verenigd Koninkrijk

De vergadering is geweest

3 oktober 2018
13:30 - 14:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: contactgroep Verenigd Koninkrijk

Bijlagen

Deelnemers

 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • A. (Anne) Mulder (VVD)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • W.R. van Haga (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verkiezing van een voorzitter

  Besluit: Tot voorzitter van de commissie is gekozen het lid Anne Mulder (VVD).
 2. 2

  Planning inkomend bezoek Netherlands All-Party Parliamentary Group

  De organisatie van het inkomend werkbezoek van de Netherlands All-Party Parliamentary Group wordt opgepakt. Voorlopig wordt uitgegaan van een tijdschema van donderdagavond tot en met vrijdag op een nader te bepalen datum. Onderwerpen voor het programma voor het werkbezoek worden mede in onderling overleg met de inkomende delegatie bepaald.