Debat geweest
3 oktober 2018 | 10:10 - 11:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie IenW op 3 oktober
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie IenW op 3 oktober

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Inventarisatie belangstelling werkbezoek ‘Toepassing grond en baggerspecie in diepe plassen in de praktijk' op maandag 12 november 2018
3
Uitnodiging van ondernemersorganisatie evofenedex voor werkbezoek op vrijdag 19 oktober 2018
4
Nota van wijziging wetsvoorstel ter implementatie van het Europese Vierde Spoorwegpakket

Te behandelen:

22
Wettelijke evaluatie IBKI (instituut voor certificering en examinering in de mobiliteitsbranche)

Te behandelen:

37
Geplande commissieactiviteiten tot aan het kerstreces

Details

05-10-2018 10.00 - 14.00  Werkbezoek Rotterdam Maritime Capital voor Schone Innovatieve Maritieme Oplossingen
05-10-2018 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg Droneregelgeving
07-10 t/m ma 08-10  Werkbezoek Spoorwegpolitie Londen en Eurostar
Ten behoeve van dit werkbezoek is reeds een factsheet verspreid en zal nog een reader worden opgesteld
09-10-2018 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen MIRT-Overzicht 2019
11-10-2018 10.00 - 14.00  Algemeen overleg Spoor
Ten behoeve van dit algemeen overleg zijn notities verspreid over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
11-10-2018 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieu- en Transportraad d.d. 29-30 oktober
16-10-2018 16.00 - 17.30  Vergadering Deltacommissaris
17-10-2018 10.15 - 11.15  Procedurevergadering
18-10-2018 14.00 - 15.00  Technische briefing I&W-aspecten Meerjarig Financieel Kader (MKF) 
18-10-2018 15.00 - 18.00  Algemeen overleg Leefomgeving
30-10-2018 13.30 - 13.45  Petitie N35
31-10-2018 10.30 - 14.00  Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat 
Ten behoeve van dit wetgevingsoverleg zal in samenwerking met de begrotingsrapporteurs een stafnotitie worden verspreid.
31-10-2018 15.00 - 18.00  Algemeen overleg Duurzaam vervoer
07-11-2018 10.15 - 11.15  Procedurevergadering 
20-11-2018 16.00 - 18.00  Algemeen overleg Nucleaire Veiligheid
21-11-2018 10.15 - 11.15  Procedurevergadering
21-11-2018 15.00 - 17.00  Algemeen overleg Transportraad d.d. 3 december
22-11-2018 10.00 - 11.00  Technische briefing Aanbieding van Waterschapspeil door UvW
22-11-2018 14.00 - 17.00  Algemeen overleg Externe veiligheid
26-11-2018 11.00 - 18.30  Wetgevingsoverleg Water
Ten behoeve van dit wetgevingsoverleg zal een stafnotitie worden verspreid.
29-11-2018 10.00 - 20.00  Notaoverleg MIRT
04-12-2018 16.00 - 19.00  Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS
05-12-2018 10.15 - 11.15  Procedurevergadering 
05-12-2018 11.30 - 16.00  Algemeen overleg Luchtvaart
06-12-2018 10.00 - 14.00  Algemeen overleg Spoorordening
06-12-2018 15.00 - 17.00  Algemeen overleg Maritiem
06-12-2018 18.00 - 20.00  Algemeen overleg Milieuraad d.d. 20 december
12-12-2018 13.30 - 17.30  Algemeen overleg Verkeersveiligheid  
19-12-2018 10.15 - 11.15  Procedurevergadering
38
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

1. Wetgeving
 • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (re- en dupliek)
 • 34675 Wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten

2. Debatten
 • Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
 • Debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim
  Aangevraagd door het lid Bruins (CU) in de regeling van werkzaamheden van 26 juni 2018
 • Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte
  Aangevraagd door het lid Sienot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 4 september 2018

3. Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval
  Aangevraagd door het lid Wassenberg in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
 • Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 21 februari 2018
 • Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 7 maart 2018
 • Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
 • Dertigledendebat over de gevaren bij het gebruik van houtkachels
  Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
 • Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2018
 • Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 3 april 2018
 • Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen
  Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 11 april 2018
 • Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 14 juni 2018
 • Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 4 juli 2018
 • Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 5 juli 2018
 • Dertigledendebat over het bericht dat recyclingbedrijven van kunstgras de milieuregels overtreden
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 13 september 2018

4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
 • VAO Verkeersveiligheid met als eerste spreker het lid Kröger (GL)
 • VSO Structuurvisie Ondergrond met als eerste spreker het lid Kröger (GL)

NB: de I&W-begrotingsbehandeling is voorzien in de week van 6 november 2018.
39
Voorstel van de EU-rapporteur Clean mobility, Sienot (D66), voor een werkbezoek aan een Duitse waterstoffabriek te organiseren en om een reactie van de staatssecretaris te vragen op het batterij-initiatief
40
Voorstel van het lid Ziengs (VVD) om het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek (op 31 oktober 2018) te annuleren

Te behandelen:

42
Voorstel van het lid Kröger (GL) om minister te vragen 1) wanneer de MER Schiphol naar de Kamer komt, 2) wat het beoogde tijdpad is voor invoering NNHS incl. de duur van het anticiperend handhaven en 3) om een schriftelijke reactie te vragen op het bericht 'Schiphol zet te vaak vier banen in' van 26 september jl.

Te behandelen:

44
Voorstel begrotingsrapporteurs om bij het begrotingsonderzoek aandacht te besteden aan de middelen voor het MIRT, het Mobiliteitsfonds en aandachtspunten die vorig jaar zijn gehanteerd (waaronder mutaties).

Te behandelen:

45
Voorstel commissievoorzitter om de 'rapportage inventarisatie asbestdaken provincies' vast te stellen en openbaar te maken met het oog op de wetsbehandeling

Te behandelen:

46
Voorstel van het lid Van Aalst (PVV) om geen separaat AO Sociale veiligheid in het openbaar vervoer te houden, maar dit onderwerp te bespreken tijdens het in het voorjaar van 2019 te plannen AO Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi

Te behandelen:

50
Voorstel van het lid Van Brenk (50Plus) om de staatssecretaris te vragen wanneer het verslag van het High-level Political Forum in New York aan de Kamer wordt gestuurd

Te behandelen:

53
Voorstel van Amhaouch (CDA) en Kröger (GL) voor rondetafelgesprek Toekomstperspectief verduurzaming luchtvaart op 15 november 2018 van 9:30-13:00

Te behandelen:

54
Voortgangs- en tevredenheidsmeting nieuwe werkwijze kennis- en informatiepositie commissies (gesprek aan de hand van 3 vragen aan de commissie)