Algemeen overleg : Vereenvoudigd bekostigingsmodel voortgezet onderwijs

De vergadering is geweest

3 oktober 2018
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Spreektijd 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • P.H. van Meenen (D66)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • J.P. Kwint (SP)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Informatie over de gevolgen van de nieuwe bekostigingssystematiek van het voorgezet onderwijs in relatie tot leerlingendaling

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorstel voor vereenvoudigd bekostigingsmodel voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over de inzet van de NOA-gelden voor extra leraren in het primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over het rapport interdepartementale werkgroep schatkistbankieren

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapport interdepartementale werkgroep schatkistbankieren

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Advies van de Onderwijsraad over verfijning en vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake een reactie op een brief van VNO-NCW, MKB-Nederland en Platform Techniek over de vereenvoudiging van de bekostiging in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie inzake een reactie op de brief van het Teylingen College (locatie KTS) te Voorhout over de vereenvoudiging van de bekostiging in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nieuwe aanpak publicatie basisbekostiging voortgezet onderwijs en voorhang van de geactualiseerde Regeling bekostiging exploitatiekosten vo voor de kalenderjaren 2018 en 2019

  Te behandelen:

  Loading data