Algemeen overleg

Vereenvoudigd bekostigingsmodel voortgezet onderwijs

Algemeen overleg: "Vereenvoudigd bekostigingsmodel voortgezet onderwijs "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie AO Vereenvoudigd bekostigingsmodel voortgezet onderwijs, 3-10-2018
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 oktober 2018, over vereenvoudigd bekostigingsmodel voortgezet onderwijs

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

7
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake een reactie op een brief van VNO-NCW, MKB-Nederland en Platform Techniek over de vereenvoudiging van de bekostiging in het voortgezet onderwijs

Te behandelen: