Debat geweest
3 oktober 2018 | 11:15 - 12:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 3 oktober 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 3 oktober 2018

Deelnemers


Agendapunten

2
Uitnodiging UU - 3Rs-Centre ULS voor werkbezoek d.d. 5 november 2018 inzake dierenwelzijn en proefdiervrij onderzoek
7
Stafnotitie - Overzicht geagendeerde brieven algemeen overleg Visserij en datumvoorstel
8
Resultaat inventarisatie deelname interparlementaire bijeenkomst over "The Role of Parliaments in Shaping the Future of Food and Farming" d.d. 22-23 november 2018 in Zagreb
9
Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

Details

 Debatten
  • Debat over stalbranden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 september 2017)
  • Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid Geurts op 16 januari 2018)
  • Debat over insectensterfte in Nederland (aanvraag overgenomen door Bromet - 15 mei 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
  • Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (aangevraagd door het lid Dik-Faber op 19 juni 2018)
Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 maart 2018)
  • Dertigledendebat over het advies van de RLI over een houdbaar voedselsysteem (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (aangevraagd door het lid Futselaar op 17 april 2018)
  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
  • Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 juni 2018)
11
Planning procedurevergaderingen LNV eerste helft 2019 op woensdagen om 11.15 uur

Details

Besluit: De procedurevergaderingen LNV in de eerste helft van 2019 worden gepland op 23 januari, 6 en 20 februari, 13 maart en 27 maart, 10 en 24 april, 22 mei, 5 en 19 juni en 3 juli 2019.
13
Brief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake impact assessment naar de effecten van de GLB-voorstellen van de Europese Commissie voor de Nederlandse landbouw op bodemkwaliteit, biodiversiteit, innovatie, klimaat en agrarisch natuurbeheer

Te behandelen:

17
Stafnotitie - Begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019
18
Verzoek van het lid Geurts (CDA) om naar aanleiding van de berichtgeving van RTL-Nieuws op 21 september 2018 over gevaarlijke springkussens een reactie te vragen aan het kabinet

Te behandelen:

19
Verzoek van het lid Ouwehand (PvdD) de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een rappel te sturen om de beleidsbrief Dierenwelzijn zo spoedig mogelijk toe te zenden

Te behandelen:

20
Stafnotitie - Nieuwe werkwijze: ervaringen, actualisatie 2018 en vooruitblik 2019