Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

3 oktober 2018
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. Kuiken (PvdA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • A. Weverling (VVD)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • T.C. de Groot (D66)
 • E. Ouwehand (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Uitnodiging UU - 3Rs-Centre ULS voor werkbezoek d.d. 5 november 2018 inzake dierenwelzijn en proefdiervrij onderzoek

 3. 3

  Verslag van het nader schriftelijk overleg over de integrale risicoanalyse pluimveevleesketen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering motie van de leden Amhaouch en Veldman over de export van versproducten na de Brexit (Kamerstuk 23987-233)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afrikaanse varkenspest

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Overlijden na fatale val van speeltoestel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Resultaat inventarisatie deelname interparlementaire bijeenkomst over "The Role of Parliaments in Shaping the Future of Food and Farming" d.d. 22-23 november 2018 in Zagreb

 8. 8

  Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

   Debatten
  • Debat over stalbranden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 september 2017)
  • Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid Geurts op 16 januari 2018)
  • Debat over insectensterfte in Nederland (aanvraag overgenomen door Bromet - 15 mei 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
  • Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (aangevraagd door het lid Dik-Faber op 19 juni 2018)
  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 maart 2018)
  • Dertigledendebat over het advies van de RLI over een houdbaar voedselsysteem (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (aangevraagd door het lid Futselaar op 17 april 2018)
  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
  • Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 juni 2018)
 9. 9

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Planning procedurevergaderingen LNV eerste helft 2019 op woensdagen om 11.15 uur

  Besluit: De procedurevergaderingen LNV in de eerste helft van 2019 worden gepland op 23 januari, 6 en 20 februari, 13 maart en 27 maart, 10 en 24 april, 22 mei, 5 en 19 juni en 3 juli 2019.
 11. 11

  Openbaarmaking van de notitie over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in relatie tot andere inspecties

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Brief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake impact assessment naar de effecten van de GLB-voorstellen van de Europese Commissie voor de Nederlandse landbouw op bodemkwaliteit, biodiversiteit, innovatie, klimaat en agrarisch natuurbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken Paarden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken fosfaatrechtenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verzoek van het lid Geurts (CDA) om naar aanleiding van de berichtgeving van RTL-Nieuws op 21 september 2018 over gevaarlijke springkussens een reactie te vragen aan het kabinet

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzoek van het lid Ouwehand (PvdD) de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een rappel te sturen om de beleidsbrief Dierenwelzijn zo spoedig mogelijk toe te zenden

  Te behandelen:

  Loading data