Technische briefing : Beleidsdoorlichting Wajong

De vergadering is geweest

3 oktober 2018
11:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlage

Deelnemers

  • R. Raemakers (D66)
  • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
  • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

  1. 1

    Kabinetsreactie beleidsdoorlichting Wajong

    Te behandelen:

    Loading data