Commissievergaderingen

Donderdag 31 mei 2018

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Vergaderingen te Den Haag i.v.m. Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) in de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal te Den Haag

Werkbezoek
Eerste Kamer en Tweede Kamer

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) - 'Paving the way towards a harmonised Carbon Accounting Approach for the Financial Sector'

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Voltooiing Europese bankenunie

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

JBZ-Raad op 4 en 5 juni 2018

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Verzameloverleg: Medische ethiek / Afbreking zwangerschap / Orgaandonatie / Euthanasie (verplaatst naar 6 september)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Interparlementaire commissie LGBTI van het parlement van Macedonië (geannuleerd)

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Middelbare Defensie Vorming (MDV)

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Impact fosfaatrechtenstelsel op bedrijfsniveau - datum gewijzigd is nu 4 juni 2018

Inbreng feitelijke vragen
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:00 - 14:30 uur

JBZ-Raad op 4 en 5 juni 2018 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 16:30 uur

Invest-NL

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op de motie van de leden Omtzigt en Ronnes over een hypotheek met lagere maandlasten (Kamerstuk 34785-48)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiscale rulings Inter Ikea Systems BV

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

BESLOTEN feitelijke vragen fiscale rulings Inter Ikea Systems BV

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang C2000 en 112 (25124-89)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Europees krachtenveld Transparantie/Delegates Portal (wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum)

Technische briefing
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

GGZ

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Voortzetting algemeen overleg Fiscale Agenda

Algemeen overleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 14:45 - 15:45 uur

Jaarverslag Inspecteur Militaire Gezondheidzorg (IMG) 2017

Gesprek
Klompezaal

Financiën

Tijd vergadering 15:15 - 15:45 uur

Extra procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 16:30 uur

Gesprek met de ambassadeur van Bosnië-Herzegovina over EU-uitbreiding

Gesprek
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) 2017

Gesprek
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:15 - 18:15 uur

Veiligheid betonvloeren

Rondetafelgesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal