Algemeen overleg : JBZ-Raad op 4 en 5 juni 2018 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

De vergadering is geweest

31 mei 2018
12:00 - 14:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • F.W. Futselaar (SP)
 • M. Groothuizen (D66)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • S.R. Fritsma (PVV)
 • M. Azmani (VVD)
 • R. Bisschop (SGP)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • A. van Ojik (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda voor de JBZ-raad van 4 en 5 juni 2018 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de JBZ-raad van 8 en 9 maart 2018 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de Commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap over de onderhandelingen over het gemeenschappelijk Europees asielstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Bemiddelingsprocedure met Hongarije in het kader van de Dublinverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal over de stand van zaken Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Fiche: Verordening wijziging Visumcode

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 19 april 2018, over migranten in Griekenland die hun procedure op het vasteland mogen afwachten

  Te behandelen:

  Loading data