Technische briefing : Europees krachtenveld Transparantie/Delegates Portal (wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum)

De vergadering is verplaatst

31 mei 2018
14:30 - 16:00 uur
Commissie: Europese Zaken
Leden worden verzocht zich aan te melden via Parlis.

De briefing over het Delegates Portal is niet toegankelijk voor fractiemedewerkers.

De briefing wordt verzorgd door medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken:
- Carin Lobbezoo (Directie Integratie Europa)
- Geertje Rohof (Directie Integratie Europa)
- Charlotte Harte (Directie Integratie Europa)
 

Bijlage