Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

31 mei 2018
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • L.I. Diks (GroenLinks)
 • S. Belhaj (D66)
 • E. (Emiel) van Dijk (PVV)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • S. Karabulut (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw bovenwindse eilanden)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Openbaarmaking resultaten RIVM-onderzoek chroom-6

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verduidelijking reactie op verzoek commissie inzake het mandaat voor CAO-onderhandelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek over de Defensienota

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Integrale aanpak veiligheid en integriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarverslag 2017 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Inzetbaarheidsrapportage 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Evaluatie Nederlandse bijdrage aan missies en operaties in 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Jaarverslag Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over het jaar 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Jaarverslag Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Jaarverslag Ministerie van Defensie 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Slotwet Ministerie van Defensie 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag Informele Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 4 en 5 mei te Sofia

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 7 en 8 juni 2018 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie inzake informatievoorziening over investeringen in materieel (Kamerstuk 27830-231)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Defensie (X)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Werkzaamheden van de commissie

   
  • 06-06-2018 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) 2017     
  • 06-06-2018 16.00 - 17.00  Gesprek  Veteranenombudsman  
  • 10-06-2018 12.00 - 12.00  Herdenking kindertransporten Nationaal monument Kamp Vught 
  •  12-06-2018 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen  Wijziging begrotingsstaten Ministerie van Defensie (X) 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (nieuw ingepland)  
  • 13-06-2018 13.00 - 15.00  Algemeen overleg  ICT    
  • 13-06-2018 16.00 - 17.00  Commissiebriefing door rapporteurs jaarverslag Defensie 2017    
  • 14-06-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 
  • 14-06-2018 15.00 - 17.00  Technische briefing  Materieel (nieuw ingepland)   
  • 15-06-2018 09.00 - 18.00  Werkbezoek  DOSCO: thema personeelsbeleid (behoud en werving)   
  • 19-06-2018 18.00 - 20.00  Algemeen overleg  EU Defensieraad    
  • 20-06-2018 10.00 - 13.00  Wetgevingsoverleg  Jaarverslag 2017 ministerie van Defensie   
  • 21-06-2018 13.00 - 17.00  Algemeen overleg  Materieel Defensie   
  • 25-06-2018 14.00 - 16.15  Rondetafelgesprek Veteranen  
  • 26-06-2018 17.00 - 22.00  Notaoverleg  Veteranen    
  • 27-06-2018 12.00 - 13.00  Technische briefing  Onderzoek Mali door AR (tijdstip gewijzigd)   
  • 28-06-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 
  Zomerreces: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018    
  • 15-08-2018 12.30 - 12.30  Herdenking einde oorlog in Zuid-Oost Azië in Den Haag   
  • 03-09-2018 09.00 - 18.00  Werkbezoek  Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) 
  • 05-09-2018 10.00 - 13.00  Rondetafelgesprek Initiatiefnota lid Belhaj: ‘Defensie Energiestrategie: beleid en bijdrage aan de energietransitie’ (nieuw ingepland)  
  • 10-09-2018 13.00 - 16.00  Notaoverleg  Initiatiefnota lid Belhaj: ‘Defensie Energiestrategie: beleid en bijdrage aan de energietransitie’  (nieuw ingepland) 
  • 13-09-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  • 13-09-2018 15.00 - 17.00  Rondetafelgesprek Speciale en geheime operaties  (nieuw ingepland)
  • 27-09-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 27-09-2018 13.00 - 15.00  Algemeen overleg  NAVO Defensie Ministeriële     
  • 05-10-2018 09.00 - 18.00  Werkbezoek  Commando Landstrijdkrachten (CLAS)   
  • 11-10-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
  Herfstreces: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018  
  • 08-11-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 22-11-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 06-12-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 20-12-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  Kerstreces: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019                                        

   
 19. 19

  Behandeling Jaarverslag ministerie van Defensie 2017

  Te behandelen:

  Loading data