Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

31 mei 2018
13:15 - 14:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • B. Becker (VVD)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • A. Kuik (CDA)
 • A. Bouali (D66)
 • L.I. Diks (GroenLinks)
 • S. Karabulut (SP)
 • L. Sazias (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Activiteiten commissie

  • 31-05-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
  • 06-06-2018 09.30 - 12.00  Algemeen overleg  Wapenexportbeleid    
  • 06-06-2018 12.30 - 15.00  Algemeen overleg  Handelsbevordering
  • 13-06-2018 09.30 - 10.30  Technische briefing  Algemene Rekenkamer inzake Jaarverslag 2017 (nieuw ingepland)  
  • 14-06-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
  • 19-06-2018 16.30 - 17.30  Technische briefing  Beleidsnota BuHa-OS   
  • 20-06-2018 13.00 - 16.00  Hoorzitting / rondetafelgesprek  Beleidsnota BuHa-OS  
  • 20-06-2018 18.30 - 21.30  Wetgevingsoverleg  Jaarverslag BuHa-OS 2017     
  • 28-06-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
  • 28-06-2018 16.00 - 21.00  Notaoverleg Beleidsnota BuHa-OS (nieuwe datum)
  • 29-06-2018 13.30 - 16.30  Werkbezoek  IMVO-convenanten: Wordt verplaatst naar een datum na het zomerreces
  • 05-07-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
  Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018  
  • 08-07 t/m zo 15-07  Werkbezoek  Ethiopië & Uganda     
  • 06-09-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
  • 20-09-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
  • 04-10-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
  • 18-10-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
  Herfstreces: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018        
  • 01-11-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
  • 15-11-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
  • 29-11-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
  • 13-12-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
  • 20-12-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
  Kerstreces: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019  

  Nog in te plannen activiteiten:
  • Algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  • Algemeen overleg Jaarvergadering Wereldbank
 3. 3

  Verzoek UNDP, namens beheerder van UNDP, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

 4. 4

  Verzoek FGG, namens adviesgroep van FGG alliantie, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. ontwikkeling, duurzaamheid en mensenrechten d.d. 13 juni 2018

 5. 5

  Uitnodiging IPU voor High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development en aanverwante IPU-activiteiten d.d. 16-18 juli 2018

 6. 6

  Programma rondetafelgesprek Beleidsnota BuHa-OS

  Besluit: De fracties geven uiterlijk vrijdag 1 juni 16.00 uur via e-mail door welke van de door hen gedane suggesties van de groslijst kunnen worden afgevoerd. De staf zal op basis hiervan een voorstel voor een programma opstellen, met vijf sprekers per blok.
 7. 7

  Voorstel nog in te plannen algemeen overleg Sluiting detentiecentra in Libië te annuleren en de brief van minister Kaag te agenderen voor het Notaoverleg Beleidsnota BuHa-OS d.d. 2 juli 2018.

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport over het Nederlandse wapenexportbeleid in 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Tweede rapportage over de Nederlandse uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag Voorjaarsvergadering Wereldbankgroep 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 28 mei 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen:

  • 2018Z05783, aan min. BuHa-OS, Verzoek reactie rapport Save the Children 'The war on children' d.d. 23-03-2018 -> Rappel
  • 2018Z09609, aan min. BuHa-OS, Verzoek om toestemming technische briefing Beleidsnota BuHa-OS d.d. 24-05-2018
  • 2018Z09571, aan min. BuHa-OS, Feitelijke vragen Slotwet BuHa-OS 2017 minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 24-05-2018 
  • 2018Z09574, aan min. BuHa-OS, Feitelijke vragen Jaarverslag BuHa-OS 2017 d.d. 24-05-2018 
  • 2018Z09573, aan min. BuHa-OS, Feitelijke vragen inzake rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij BuHa-OS d.d. 24-05-2018
  • 2018Z09563, aan min. BuHa-OS en min. BuZa, Verzoek om toestemming ambtelijk ondersteuning werkbezoek Ethiopië en Uganda d.d. 24-05-2018 
 16. 16

  Verzoek om brief over Nederlandse inzet bij het High-level Political forum on sustainable development d.d. 9-18 juli 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voorstel de agenda van het AO Handelsbevordering d.d. 6 juni 2018 te beperken tot de recente ontwikkelingen omtrent de importheffingen op staal en aluminium door de VS

  Te behandelen:

  Loading data