Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

31 mei 2018
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • J.H. ten Broeke (VVD)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • R. de Roon (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  do 31-05-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 14-06-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  wo 20-06-2018 19.00 - 22.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 21-06-2018 09.30 - 12.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag ministerie Buitenlandse Zaken over 2017
  wo 27-06-2018 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Myanmar
  wo 27-06-2018 14.00 - 16.30 Algemeen overleg NAVO
  do 28-06-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 28-06-2018 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Marokko
  do 05-07-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 06-09-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 20-09-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 04-10-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 18-10-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 01-11-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 15-11-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 29-11-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 13-12-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 20-12-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
 3. 3

  Werkbezoeken najaar 2018

  De staf zal mogelijkheden voor een werkbezoek in het herfstreces nader onderzoeken.
 4. 4

  Verzoek Kurds & Friends, namens dhr. Aydogan - voormalig Turks parlementslid, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken m.b.t. situatie in Turkije en de stad Diyarbakir d.d. 19 juni 2018

 5. 5

  Verzoek Ambassade van Oekraïne, namens delegatie Oekraïense parlement, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 13 of 14 juni 2018

 6. 6

  Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) inzake de latere overeenstemming en latere praktijk met betrekking tot de interpretatie van verdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarverslag 2017 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van de NAVO ministeriële bijeenkomst op 27 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie inzake gedeeltelijke openbaarmaking van de brief inzake Steun aan Syrische gewapende oppositie (Kamerstuk 32623-184)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een schriftelijk overleg over steun aan Syrische gewapende oppositie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 april 2018, over terugkoppeling van de Future of Syria and the Region-conferentie (Brussel II-conferentie)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over Libië

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over de noodzaak van vertrouwelijkheid van het Memorandum of Understanding (MoU) met Saoedi-Arabië

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Staatsaansprakelijkheid Rusland inzake MH17

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Mensenrechtenrapportage 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapportage 2017 - Internationale Mensenrechtenprocedures

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief aan Federatie Armeense Organisaties Nederland over erkenning van de Armeense genocide

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over de situatie in Venezuela

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voornemen tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Australië inzake de aanwezigheid van Australisch overheidspersoneel in Nederland ten behoeve van de reactie op het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines; ’s Gravenhage, 1 augustus 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 28 mei 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Mali

 25. 25

  Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Zimbabwe

 26. 26

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  • 2018Z09743 Aan minister Buza - inbreng feitelijke vragen Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken 23-05-2018
  • 2018Z09744 Aan minister Buza - inbreng feitelijke vragen Jaarverslag 2017 van de HGIS 23-05-2018
  • 2018Z09746 Aan minister Buza - inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 20107 23-05-2018
  • 2018Z09742 Aan minister BuZa - feitelijke vragen Jaarverslag Buza23-05-2018
  • 2018Z09144 Aan minister Buza - gedetineerdenbegeleiding VS 17-05-2018
  • 2018Z09148 Aan minister Buza - motie communicatieapparatuur uit Nederland in tanks Saudi-Arabië 17-05-2018
  • 2018Z09140 Aan minister Buza - rappel motie Sjoerdsma aanstellen speciale havenambassadeur 17-05-2018
  • 2018Z09078 Aan minister Buza - verslag reis aan Egypte en Algerije  17-05-2018
  • 2018Z08854 Aan minister Buza - feitelijke vragen ontwikkelingen EU, NAVO en VN veiligheidsraad inzake gifgasaanval Douma 15-05-2018
  • 2018Z08101 Aan minister Buza - weergave tekst motie Voordewind 30-04-2018
  • 2018Z08052 Aan minister Buza - reactie Amnesty rapport inzake drone aanvallen 26-04-2018
  • 2018Z06376 Aan minister Buza - China 06-04-2018
  • 2018Z06373 Aan minister Buza - Situatie Marokko en Westelijke Sahara 06-04-2018
  • 2018Z06378 Aan minister Buza - Myanmar 06-04-2018
  • 2017Z07402 Aan minister Buza - kabinetsreactie AIV advies vertegenw NL in de wereld 01-06-2017