Algemeen overleg : GGZ

De vergadering is geweest

31 mei 2018
14:30 - 17:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Blokhuis
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • L.A. de Lange (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • A.E. Diertens (D66)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • K. Gerbrands (PVV)
 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Rapportages wachttijden, ambulantisering en regeldruk ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapport "Verkenning aansluiting Zorgclustermodel GGZ op huidige verzekerde aanspraken Zvw (deel 1)" van Zorginstituut Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken rond de investeringen in e-health en informatie-uitwisseling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vervoer van personen met verward gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over het bericht in NRC.next d.d. 20 februari 2018 inzake 'Grote verschillen in suïcides tussen ggz-instellingen’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Openbaar maken van dwangmaatregelen per instelling in de geestelijke gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Depressie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het NZa-rapport: "Wachttijdprojecten: Hoe staan we ervoor?"

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tussenbericht Schakelteam personen met verward gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  ‘Tussenstand wachttijden in de ggz’; NZa-rapportage en Trimbos inventarisatie ambulantisering

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over Pro-Ana websites

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderuitputting ggz-macrokader 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afspraken tussen Zorgverzekeraars Nederland en GGZ Nederland over de beveiligde geestelijke gezondheidszorg (ggz)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Advies ‘Bekostiging acute psychiatrische zorg’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over advies 'Bekostiging acute psychiatrische zorg' van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie om uitkomsten gesprek met betrokken partijen waarvan melding wordt gemaakt in de brief d.d. 10 april 2018 inzake Tussenstand wachttijden in de ggz’; NZa-rapportage en Trimbos inventarisatie ambulantisering (Kamerstuk 25424-96)

  Te behandelen:

  Loading data