Agendapunten

 1. Rapportages wachttijden, ambulantisering en regeldruk ggz

  Te behandelen:

 2. Rapport "Verkenning aansluiting Zorgclustermodel GGZ op huidige verzekerde aanspraken Zvw (deel 1)" van Zorginstituut Nederland

  Te behandelen:

 3. Stand van zaken rond de investeringen in e-health en informatie-uitwisseling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

  Te behandelen:

 4. Vervoer van personen met verward gedrag

  Te behandelen:

 5. Reactie op verzoek commissie over het bericht in NRC.next d.d. 20 februari 2018 inzake 'Grote verschillen in suïcides tussen ggz-instellingen’

  Te behandelen:

 6. Openbaar maken van dwangmaatregelen per instelling in de geestelijke gezondheidszorg

  Te behandelen:

 7. Depressie

  Te behandelen:

 8. Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het NZa-rapport: "Wachttijdprojecten: Hoe staan we ervoor?"

  Te behandelen:

 9. Tussenbericht Schakelteam personen met verward gedrag

  Te behandelen:

 10. ‘Tussenstand wachttijden in de ggz’; NZa-rapportage en Trimbos inventarisatie ambulantisering

  Te behandelen:

 11. Reactie op verzoek commissie over Pro-Ana websites

  Te behandelen: