Algemeen overleg

GGZ

Algemeen overleg: "GGZ"Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 6e Herziene convocatie algemeen overleg - GGZ - 31 mei 2018 - 14.30-17.30 uur - agendapunt toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 mei 2018, over GGZ

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

16
Reactie op verzoek commissie om uitkomsten gesprek met betrokken partijen waarvan melding wordt gemaakt in de brief d.d. 10 april 2018 inzake Tussenstand wachttijden in de ggz’; NZa-rapportage en Trimbos inventarisatie ambulantisering (Kamerstuk 25424-96)

Te behandelen: