Commissievergaderingen

Donderdag 22 maart 2018

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons

Werkbezoek
Amman (Jordanie) (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Culture, Science, Education and Media

Vergadering
Parijs (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

FME en VNMI over importheffingen op staal en aluminium van de Verenigde Staten

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Verzameloverleg: Administratieve lasten/regeldruk / Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming / Innovatie/verspilling in de zorg (Verplaatst naar 30 mei 2018)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:00 - 12:15 uur

Circulaire Economie (tweede termijn)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Nader verslag - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Informele Milieuraad d.d. 10-11 april 2018

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:15 - 12:45 uur

Extra procedurevergadering over behandeling MH17 dossier

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijz. van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 i.v.m. een wijziging in de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen in de Wet inkomstenbelasting 2001 per 1 januari 2017- 34879

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring (verplaatst naar 28 maart 2018)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Raming der voor de Tweede Kamer in 2019 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (TK 34892)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Antwoord op vragen commissie over informatie over het besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten (TK 29453-463)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Kinderopvang (wordt verplaatst naar 12 april 2018)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Ambtelijke technische briefing over het wetsvoorstel Verlaagd wettelijk collegegeld

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema (kringloop)landbouw en klimaat

Vergadering
Donkerkamer

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

bouwbegeleidingscommissie

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

BBC-vergadering

Vergadering
Geannuleerd (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 17:00 - 17:45 uur

Voorbereidingswerkgroep Rondetafelgesprek "Financieel Toetsingskader"

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)