Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

22 maart 2018
12:45 - 13:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • B. Becker (VVD)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • R. de Roon (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  do 22-03-2018 12.15 - 12.45 extra procedurevergadering over behandeling MH17 dossier
  do 22-03-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  di 27-03-2018 17.00 - 18.00 Bijzondere procedure landrechtactivisten Brazilië en Liberia
  di 27-03-2018 18.30 - 20.30 Diner met Vietnamese parlementaire delegatie (op uitnodiging Kamervoorzitter)
  wo 28-03-2018 11.30 - 13.00 Lunchgesprek met Amerikaanse Congresleden
  do 05-04-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  wo 11-04-2018 14.00 - 16.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken dd 16 april 2018
  do 12-04-2018 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Jemen
  di 17-04-2018 17.00 - 18.00 Bijzondere procedure Economische crisis in Gaza
  do 19-04-2018 10.00 - 11.00 Gesprek heer Stoltenberg SG NAVO
  do 19-04-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 19-04-2018 15.30 - 17.30 Algemeen overleg NAVO
  do 19-04-2018 18.30 - 21.30 Algemeen overleg Midden Oosten Vredesproces
  do 17-05-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  di 22-05-2018 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 31-05-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 14-06-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  wo 20-06-2018 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 28-06-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 05-07-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  Besluit: De tijdsduur van de AO's over RBZ wordt 2 1/2 of 3 uur, afhankelijk van de onderwerpen op de agenda van de RBZ.

  Besluit: Onderwerpen voor eventuele aparte AO's worden in een emailprocedure onder de leden geïnventariseerd. De commissie zal de uitkomst van deze inventarisatie in de volgende procedurevergadering bespreken.
    
 3. 3

  Planning procedurevergaderingen tot het Kerstreces

  N.B.: het aanvangstijdstip van de procedurevergaderingen wordt met een kwartier vervroegd. Aanvang 12.30 uur (i.p.v. 12.45 uur) tot 13.15 uur. Steeds op een donderdag.
  • 5 april
  • 19 april
  Meireces: 27 april t/m 14 mei
  • 17 mei
  • 31 mei
  • 14 juni
  • 28 juni
  • 5 juli
  Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018
  • 6 september
  • 20 september
  • 4 oktober
  • 18 oktober
  Herfstreces: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018
  • 1 november
  • 15 november
  • 29 november
  • 13 december
  • 20 december
  Kerstreces: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019
 4. 4

  Jaarplan commissie Buitenlandse Zaken 2018

  In besloten deel van vergadering.

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verzoek RVO, namens delegatie van Amerikaanse congresleden, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 28 maart 2018

 6. 6

  Verzoek HON tot aanbieding petitie m.b.t. schendingen van mensenrechten in Oromia (Ethiopië)

 7. 7

  Verzoek SCNC, mede namens PILPG, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over recente ontwikkelingen in Zuid-Kameroen

 8. 8

  Verslag van de informele Europese Raad en Sahel-top van 23 februari 2018

  De commissie voor Buitenlandse Zaken behandelt alleen het onderdeel over de Sahel-top. De top had als doel het mobiliseren van internationale steun voor de G5-troepenmacht om zo spoedige operationalisering te realiseren.
  De commissie voor Europese Zaken heeft het onderdeel 'informele Europese Raad' reeds behandeld.
   

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afschrift van het koninklijk besluit, houdende benoeming van drs. S.A. Blok tot minister van Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie inzake consulair domein (Kamerstuk 34775-V-10)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over een ontvoering in Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stopzetten van indirecte financiering aan het Women’s Affairs Technical Committee (WATC)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nederlandse inzet in Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over de uitspraken van de Britse premier inzake betrokkenheid van Rusland bij de aanslag en de ontstane diplomatieke situatie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 maart 2018, over de situatie in Myanmar naar aanleiding van recente rapportenen berichtgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over de toekomstige rol van kernwapens

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  'Wereldwijd voor een veilig Nederland’ - Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie 2018 – 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Overeenkomst tussen de regeringen van de Benelux-Staten en de regering van Azerbeidzjan inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van dienstpaspoorten; Brussel, 23 november 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 26 februari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 19 maart 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  • 2018Z03029 Aan minister Buza - reactie rapport 'The Hague Statement of jurists on the Israel-Palestine conflict' van Thinc 20-02-2018
  • 2018Z03028 Aan minister Buza - reactie berichten seksueel misbruik door VN soldaten 08-02-2018
  • 2018Z01241 Aan minister Buza - stand van zaken Midden-Oosten Vredesproces  26-01-2018
  • 2017Z07402 Aan minister Buza - kabinetsreactie AIV advies vertegenw NL in de wereld 01-06-2017