Inbreng schriftelijk overleg : Informele Milieuraad d.d. 10-11 april 2018

De vergadering is geweest

22 maart 2018
12:00 uur
2e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

Als u het schriftelijk overleg voorafgaande aan de informele Milieuraad d.d. 10-11 april 2018 plenair wilt afronden in een tweeminutendebat (VSO), dan dient u een vooraankondiging van het VSO te doen tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 27 maart a.s.

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van milieuministers van 10 en 11 april 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag Milieuraad van 5 maart 2018

  Te behandelen:

  Loading data