Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Nader verslag - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (TK 34687) (verplaatst naar 27 maart 2018)

De vergadering is verplaatst

22 maart 2018
12:00 uur

Bijlage