Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

22 maart 2018
13:30 - 14:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Let op tijdstip gewijzigd!

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • B. Becker (VVD)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • A. Kuik (CDA)
 • A. Bouali (D66)
 • L.I. Diks (GroenLinks)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Activiteiten commissie

  • 26-03-2018 13.00 - 18.00  Rondetafelgesprek inzake misstanden in de noodhulpsector
  • 27-03-2018 18.30 - 20.30  Diner delegatie Vietnamese parlement (Oude Zaal) 
  • 29-03-2018 13.30 - 14.00  Extra procedurevergadering (nieuw ingepland)
  • 04-04-2018 19.00 - 21.30  Algemeen overleg  Multilaterale Organisaties    
  • 05-04-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
  • 17-04-2018 20.00 - 22.00  Algemeen overleg  Voorjaarsvergadering Wereldbank 
  • 19-04-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
  • 20-04-2018 Werkbezoek    Wageningen University & Research
  Meireces: 27 april t/m 14 mei   
  • 15-05-2018 16.30 - 19.30  Algemeen overleg  RBZ/Handel   
  • 17-05-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
  • 17-05-2018 15.00 - 18.00  Algemeen overleg  RBZ/Ontwikkelingssamenwerking    
  • 31-05-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
  • 14-06-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
  • 20-06-2018 18.30 - 21.30  Wetgevingsoverleg  Jaarverslag BuHa-OS 2017     
  • 28-06-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
  • 05-07-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
  Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018 

   Nog te plannen activiteiten:
  • AO wapenexportbeleid (met ministers BuHa-OS en BuZa): wordt ingepland op datum na ontvangst jaarrapportage wapenexportbeleid (te verwachten eind mei).
  • AO Handelsbevordering
 3. 3

  Planning procedurevergaderingen tot aan het kerstreces

  N.B.: de duur van de procedurevergaderingen wordt met een kwartier verlengd. Steeds op een donderdag van 13.15-14.00 uur.
  • 5 april
  • 19 april
  Meireces: 27 april t/m 14 mei
  • 17 mei
  • 31 mei
  • 14 juni
  • 28 juni
  • 5 juli
  Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018
  • 6 september
  • 20 september
  • 4 oktober
  • 18 oktober
  Herfstreces: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018
  • 1 november
  • 15 november
  • 29 november
  • 13 december
  • 20 december
  Kerstreces: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019
 4. 4

  Jaarplanning 2018 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  In besloten deel vergadering.

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verzoek Rutgers, namens Executive Director van VN Bevolkingsfonds (UNFPA), om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 24 april 2018

 6. 6

  Deelname commissieleden aan Global Parliamentary Conference van Wereldbank en IMF op 16 en 17 april 2018

 7. 7

  Uitvoering gewijzigde motie van het lid Kuik c.s. over de keuze van focuslanden en Afrika (Kamerstuk 34775-XVII-47)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang intern onderzoek naar aanleiding van berichtgeving Oxfam Great Britain

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nadere toelichting vertraging beleidsdoorlichtingen Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 20 februari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van de Informele Raad Buitenlandse Zaken over Handel van 26-27 februari 2018 in Sofia, Bulgarije

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie op de consultatie van de Commissie inzake de evaluatie van EU humanitaire hulp 2012-2016

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Recente mediaberichten over het Haïti-onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen:

  • 2018Z04879, aan min. BuHa-OS, Lijst feitelijke vragen inzake stand van zaken kapitaalverhoging Wereldbankgroep d.d. 15 maart 2018
  • 2018Z02705, aan min. BuHa-OS, Verzoek verslag handelsmissie Maleisië en Vietnam d.d. 09-02-2018
 15. 15

  Verzoek reactie SIPRI rapport ‘Trends in international arms transfers, 2017’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verzoek reactie rapport Save the Children 'The war on children'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Onderhandelingsmandaat Multilateral Investment Court

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Brief namens de commissie aan Congres Verenigde Staten inzake importheffingen op staal en aluminium

  Te behandelen:

  Loading data