Algemeen overleg : Verzameloverleg: Administratieve lasten/regeldruk / Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming / Innovatie/verspilling in de zorg (Verplaatst naar 30 mei 2018)

De vergadering is verplaatst

22 maart 2018
10:00 - 14:00 uur
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlage