Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

22 maart 2018
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Defensie
Let op: tijdstip gewijzigd

Bijlagen

Deelnemers

 • S. Belhaj (D66)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • L.I. Diks (GroenLinks)
 • A. Bosman (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  In de eerste week na het meireces wordt een besloten technische briefing van 90 minuten gepland met medewerkers van Defensie en van het BIT. Het op 25 juni 2018 geplande nota-overleg Veteranen wordt verplaatst naar een later moment in de week van 26 juni 2018.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verslag van de bijeenkomst van de NAVO-ministers van Defensie op 14 en 15 februari 2018 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie om de bijlagen bij het onderzoeksrapport ‘voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen’ naar de Kamer te sturen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang rondom het onderzoek naar de verdwijning van gezonken oorlogsschepen in de Javazee

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Bevindingen onderzoek ter plaatse naar verdwenen scheepswrakken Javazee

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie over de evaluatie basisimplementatie ERP M&F bij Defensie (Kamerstuk 31125-80)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie inzake termijn van toezending RIVM-onderzoek chroom-6

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitnodiging Ministerie van Defensie - IGK voor bezoek aan Zwaluwenberg in Hilversum

 11. 11

  Werkzaamheden van de commissie

  • 22-03-2018 14.30 - 15.30  Procedurevergadering
  • 05-04-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 11-04-2018 10.00 - 17.30  Kooy symposium 2018    
  • 13-04-2018 09.00 - 18.00  Werkbezoek  Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK): operationele inzet luchtwapens   
  • 19-04-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 25-04-2018 10.00 - 12.00  Algemeen overleg  EU Defensieraad  
  • 26-04-2018 16.00 - 20.00  Algemeen overleg  Integrale aanpak veiligheid en integriteit   
  Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018
  • 17-05-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 18-05-2018 09.00 - 18.00  Werkbezoek  MIVD    
  • 23-05-2018 10.00 - 13.00  Algemeen overleg  Personeel Defensie   
  • 30-05-2018 10.00 - 11.00  Gesprek  MIVD    
  • 30-05-2018 11.15 - 12.15  Gesprek  Veteranenombudsman
  • 30-05-2018 14.00 - 16.00  Algemeen overleg  NAVO Defensie Ministeriële (nieuw ingepland)  
  • 31-05-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 31-05-2018 11.30 - 12.30  Gesprek  Middelbare Defensie Vorming (MDV)   
  • 31-05-2018 14.45 - 15.45  Gesprek  IMG    
  • 31-05-2018 16.00 - 17.00  Gesprek  IGK    
  • 14-06-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 15-06-2018 09.00 - 18.00  Werkbezoek  DOSCO: thema personeelsbeleid (behoud en werving)   
  • 20-06-2018 10.00 - 13.00  Wetgevingsoverleg  Jaarverslag 2017 ministerie van Defensie    
  • 21-06-2018 13.00 - 16.00  Algemeen overleg  Materieel Defensie    
  • 25-06-2018 11.00 - 16.00  Notaoverleg  Veteranen    
  • 28-06-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018
  • 03-09-2018 09.00 - 18.00  Werkbezoek  Commando Zeestrijdkrachten (CZSK)  
  • 05-10-2018 09.00 - 18.00  Werkbezoek  Commando Landstrijdkrachten (CLAS)
    
 12. 12

  Planning procedurevergaderingen tot aan het kerstreces (steeds van 10.30-11.30 uur)

  Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018
  • 13 september
  • 27 september
  • 11 oktober
  Herfstreces: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018
  • 8 november
  • 22 november
  • 6 december
  • 20 december
  Kerstreces: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019
 13. 13

  Duits Nederlandse Samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rondvraagpunt van het lid Ploumen inzake informatievoorziening door Defensie

  Besluit: De voorzitter zal tijdens zijn eerstvolgende reguliere overleg met Defensie aandacht vragen voor de informatievoorziening vanuit het ministerie.