Commissievergaderingen

Woensdag 25 februari 2015

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Hof van Justitie van de Europese Unie

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Rondetafelgesprek radicalisering

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Economische missies en exportbevordering

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Klompezaal

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering 10:15 - 11:45 uur

Vergadering Commissie voor de Werkwijze

Procedurevergadering
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Besloten technische briefing door BMC over het op 25 februari 2015 vast te stellen Evaluatierapport Instrument Toekomst- en onderzoeksagenda Tweede Kamer - geannuleerd.

Technische briefing
Geannuleerd (besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 11:15 - 11:30 uur

Extra procedurevergadering (mogelijk deels besloten)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:15 - 12:00 uur

Federatie Armeense Oganisaties Nederland herdenking 100 jr Armeense genocide

Bijzondere procedure
Klompezaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Besloten briefing door Algemene Rekenkamer - Toezicht Rijk op publiek belang 1. TenneT investeringen in Nederlands hoogspanningsnet 2. aankoop van Duits hoogspanningsnet door TenneT

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Algemeen overleg
Troelstrazaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit wijziging Binnenvaartpolitiereglement (aanvullende vragen)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Raad voor het Concurrentievermogen (formeel) op 2 en 3 maart 2015

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsdoorlichting exportkredietgarantie

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Energie (verzamelonderwerpen)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

Algemeen overleg
Klompezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsdoorlichting schatkistbankieren

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Energieraad (formeel) op 5 maart 2015

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 18:30 uur

Legale identiteitswisselingen en reisdocumenten

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Ontwerpbesluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Erfgoedwet

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)