Algemeen overleg : Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

De vergadering is geweest

25 februari 2015
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.W. Opstelten
  minister van Veiligheid en Justitie

Deelnemers

 • Voorzitter
  L. Ypma (PvdA)
 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • L. Bontes (GrBvK)
 • M.A. Berndsen-Jansen (D66)
 • A.G. Wolbert (PvdA)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • P. Oskam (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Inventarisatie stand van zaken over de convenanten tussen drinkwaterbedrijven en veiligheidsregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken toezeggingen op het gebied van veiligheidsregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgangsbrief Landelijke meldkamerorganisatie (LMO) en 112

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding landelijk kader Uitruk op Maat voor de brandweer

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de rapporten van de Inspectie Veiligheid en Justitie inzake ‘Nulmeting organisatie rampenbestrijding BES’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Bontes, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 3 februari 2015, over verstoring achtuurjournaal op 29 januari 2015 tevens antwoord op aanvullende vragen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken van de bereikbaarheid van 112 voor doven en slechthorenden

  Te behandelen:

  Loading data