Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financïën - 25 februari 2015
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 25 februari 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 12 februari 2015 wordt vastgesteld.
2
Brievenlijst
3
Goedkeuring van de op 21 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (Trb. 2014, 146)

Te behandelen:

7
Onderzoeksopzet van de drie beleidsdoorlichtingen (Belastingen, Buitenlandse Financiële Betrekkingen en Financiering Staatsschuld) n.a.v. de motie van het lid Harbers (Kamerstuk 34 000, nr. 36)

Te behandelen:

8
Brief van de minister van Financiën over de werking van het Single Resolution Mechanism (SRM)

Te behandelen:

9
De brief van de minister van Financiën over de start van de Europese bankenunie en werkafspraken bij ingrepen in de financiële sector

Te behandelen:

14
Reactie op het verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 februari 2015, over het misbruik van fiscale voordelen voor groene projecten

Te behandelen:

17
Aanbieding van het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 februari te Brussel en van het verslag van de vergadering van de EIB Board of governors

Te behandelen:

22
Brief Rijksuitgaven aan commissievoorzitters inzake beleidsdoorlichtingen
24
Voorstel lid Krol (50plus) om nog een deskundige uit te nodigen voor het rondetafelgesprek ‘Keuzes voor een beter belastingstelsel’

Te behandelen:

25
Rondvraag