Commissievergaderingen

Woensdag 31 mei 2023

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Rechtspraak (is verplaatst naar 5 juli 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Justitiële jeugd

Commissiedebat
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Zorg en onderwijs

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Toekomst bindend studieadvies

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Veiligheidssituatie in en rondom Oekraïne

Technische briefing
Daleszaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Bouwregelgeving (verplaatst naar 8 juni 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompézaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Nahang besluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:00 - 12:30 uur

Voorbereidingsgroep werkbezoek aan Oostenrijk en Zwitserland

Vergadering
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Arbeidsmarktbeleid (wordt tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Verkeersveiligheid

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:30 uur

Rondetafelgesprek ‘Elke regio telt!’

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 16:15 uur

Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland (Verplaatst naar 7 juni 2023)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiches voorstellen Cyberpakket

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang persoonlijke gezondheidsomgevingen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Advies Deskundigenberaad Zoönosen (DB-Z) over vogelgriep (verplaatst naar 7 juni 2023)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompézaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:30 - 19:30 uur

EU-Gezondheidsraad (formele EU-Gezondheidsraad 13 juni 2023)/behandelvoorbehoud herziening EU-geneesmiddelenwetgeving

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Wereldbank presentatie World Development Report 2023: Migrants, Refugees and Societies (Geannuleerd)

Gesprek
Geannuleerd