Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV

De vergadering is geweest

31 mei 2023
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • E.S. Akerboom (PvdD)
 • E. Boutkan (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor LNV d.d. 31 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verzoek LTO Nederland, namens LTO Akkerbouw en Vollegrondsgroente, tot aanbieding petitie m.b.t. kalenderlandbouw

 4. 4

  Petitieverzoek Stichting Dierencoalitie manifest 'dierwaardigheid in de veehouderij''

 5. 5

  Verzoek Animal Rights tot aanbieding petitie 'Stop jacht met levende lokdieren'

 6. 6

  Slotwet en verantwoordingstukken Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest eerste kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Appreciatie Landbouwakkoord door kennisinstituten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsvoorstellen uit de Voorjaarsnota eerste suppletoire begroting 2023 met CW 3.1 kaders (Beleidskeuzes Uitgelegd)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Organisatie NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verzamelbrief versterken toezicht op dierenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘Bosbeheer in beeld; Over (Staats)bosbeheer en bossenstrategie’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over de brief van BoerenNatuur met betrekking op implementatieproblemen bij het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Openbaarmaking stukken bij TNO-onderzoek naar afbakening in modellering

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op de initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink 'Snel weg uit de stikstofcrisis' (Kamerstuk 36296)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Inzet middelen transitiefonds in relatie tot verplichtend instrumentarium

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Trendanalyse biotechnologie 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Advies Deskundigenberaad Zoönosen (DB-Z) over vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitnodiging van de Stuurgroep Ceder voor de Dag van de Publieke Dienstverlening

 21. 21

  Activiteitenoverzicht

  Plenaire Debatten: 
  • Debat over het landbouwakkoord (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot (D66) op 29 november 2022)
  • Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 14 maart 2023)

  Dertigledendebatten:
  • Debat over het groeiende risico op natuurbranden (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 24 januari 2023)
  • Debat over de aanbevelingen uit het Living Planet Report Nederland 2023 (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 4 april 2023)
  • Debat over de Provinciale programma’s landelijk gebied die voor 1 juli 2023 moeten worden ingediend (aangevraagd door het lid Bromet (GroenLinks) op 11 april 2023)

  Interpellatiedebatten:
  • Debat over uitvoering amendement over het afbouwen van de meest gevaarlijke bestrijdingsmiddelen (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 21 februari 2023)

  Tweeminutendebatten:
  • Debat over het commissiedebat van 24 mei 2023 over de Landbouw- en Visserijraad van 30 mei 2023
  • Debat over het commissiedebat van 31 mei 2023 over de NVWA

  Geplande commissiedebatten:
  • wo 07-06-2023 14.30 - 16.30 Commissiedebat Pacht
  • do 15-06-2023 13.30 - 17.30 Commissiedebat Dieren in de veehouderij
  • wo 28-06-2023 13.00 - 18.00 Commissiedebat Natuur
  • wo 06-09-2023 15.00 - 19.00 Commissiedebat Zoönosen en dierziekten
  • do 07-09-2023 10.00 - 16.30 Commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur
  • di 10-10-2023 17.00 - 21.00 Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen
  • di 31-10-2023 17.00 - 21.00 Commissiedebat Tuinbouw, visserij en biotechnologie
  • do 16-11-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel

  Ongeplande commissiedebatten:
  • Commissiedebat Dieren buiten de veehouderij (1 stuk op de agenda)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de stikstofcrisis" (Kamerstuk 36296)

  Overige commissieactiviteiten:
  • ovb 07-06-2023 - Technische briefing Algemene Rekenkamer over Slotwet en Jaarverslag ministerie van LNV 2022
  • wo 14-06-2023 - Technische briefing Algemene Rekenkamer over vogelgriep
  • ma 19-06-2023 (14.00) - Inbreng schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad (26/27 juni)
  • di 20-06-2023 - Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de stikstofcrisis" (Kamerstuk 36296) en kabinetsreactie daarop
  ovb di 27-06-2023 (17.00 - 19.00) - Filmvertoning documentaire 'Onder het maaiveld'
  ovb do 29-06-2023 (12.30 - 13.30) - Technische briefing wetenschapstoetsen
  • ovb zo 10-09 t/m do 14-09 - Werkbezoek Oostenrijk en Zwitserland
  • ntb - Rondetafelgesprek Wolf
  • ntb - Werkbezoek RVO
  • ntb - Werkbezoek MosaMeat
  • ntb - Werkbezoek Naturalis
 22. 22

  Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 25 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Quick scan en stand van zaken ontwerpverordening Natuurherstel

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  SCoPAFF-vergadering gewasbescherming 24 en 25 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 30 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 30 mei

  Besluit: Aangezien tijdens deze procedurevergadering is gebleken dat er in de commissie toch behoefte bestaat aan een tweeminutendebat over het commissiedebat over de Landbouw- en Visserijraad van 30 mei 2023 is het verzoek daartoe met als eerste spreker het lid Van Campen (VVD) aan de plenaire griffie kenbaar gemaakt.