Commissiedebat : Verkeersveiligheid

De vergadering is geweest

31 mei 2023
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • D. Yesilgöz-Zegerius
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • E.A. Haverkort (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • B. Madlener (PVV)
 • H.M. Krul (CDA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Rapportage Rijkswegennet T2 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op brief van het Interprovinciaal Overleg over Betalen naar Gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapport tweede vijfjaarlijkse wettelijke evaluatie van het CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken verkeersveiligheid bij wielerwedstrijden op de openbare weg

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op petitie vrachtwagenparken

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Visie verzorgingsplaatsen van de toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op resterende vragen commissie over o.a. de antwoorden op vragen commissie over update 'Verzorgingsplaats van de Toekomst' (Kamerstuk 31305-367)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanvullende informatie afsluiting Prinses Margriettunnel in de A7

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over de petitie ‘Draai de helmplicht voor snorfietsen terug’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kwartaalrapportage CBR ‘corona-inhaalslag examens’ 4e kwartaal 2022 en prestatieladder CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Monitoren van de ontwikkelingen in smart mobility

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleidsreactie Signaalrapportage ILT: het ontbreken van goedkeuringseisen voor velgen levert gevaar op

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoering tijdelijke maatregelen verkeersveiligheid N50

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verschillende overzichten van N-wegen m.b.t. verkeersveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Inrichtingskenmerken GOW30, een nieuw wegtype binnen de bebouwde kom

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over ‘Verschillende overzichten van N-wegen m.b.t. verkeersveiligheid’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken van de integrale aanpak rijden onder invloed

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken verkeersveiligheid voorjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Kwartaalrapportage CBR ‘corona-inhaalslag examens’ 1e kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data