Commissiedebat : Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De vergadering is geweest

31 mei 2023
13:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN
N.a.v. besluitvorming in de strategische procedurevergadering van de commissie LNV van 8 maart 2023 is de nieuwe werkwijze van de commissie dat u zich in Parlis aan dient te melden voor commissiedebatten opdat tijdig duidelijk is hoeveel commissieleden deelnemen aan dit debat en of er derhalve voldoende tijd is ingeruimd voor een ordentelijk debat.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Adema
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • E.S. Akerboom (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Tarieven 2023 NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Tarieven 2023 NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapport 'Evaluatie van het handhavingsinstrumentarium gebaseerd op de Zaaizaad- en plantgoedwet en Landbouwkwaliteitswet'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport Huis voor Klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Jaarplan Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verlaging maximale temperatuur diertransport

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Appreciatie op de IKA-visketen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarplan Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verzamelbrief versterken toezicht op dierenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Organisatie NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Varkens in Nood over maatregelen tegen terugkerende mishandelingen in slachthuizen

  Te behandelen:

  Loading data