Commissievergaderingen

Woensdag 31 januari 2024

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

NAVO PA - Oekraïense delegatie

Gesprek
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Rondetafelgesprek over voetbalgeweld

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Onderzoeksrapport ‘Burgerkeuzes in kaart: resultaten van de Nationale Klimaatraadpleging 2023'

Technische briefing
Klompézaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Openbaarmaking 'QuickScan Uitvoerbaarheid van beleid op het boerenerf'

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Openbaarmaking en consequenties uitkomsten herstelonderzoek Pvo

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Defensie

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

IOB inzake Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie Resolute Support

Technische briefing
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering commissie LNV - VERPLAATST naar wo 7 februari

Procedurevergadering
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Kennismakingsgesprek met staf commissie VWS

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van het lid Peter de Groot (VVD) inzake het programma voor het rondetafelgesprek Circulair bouwen d.d. 28 februari a.s.

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Staat van de volkshuisvesting

Commissiedebat
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

Technische briefing Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) en Wetenschappelijke Klimaatraad over het Advies Klimaatplan 2025-2035

Technische briefing
Klompézaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Duurzaam vervoer

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Zorgverzekeringsstelsel

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van het lid Dijk houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (TK 36468)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele andere wijzigingen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang internationaal cultuurbeleid (ICB)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Informele Raad Algemene Zaken cohesiebeleid d.d. 5 en 6 februari 2024

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Informele Raad Algemene Zaken cohesiebeleid d.d. 5 en 6 februari 2024 (wordt omgezet naar een schriftelijk overleg)

Commissiedebat
Geannuleerd

Digitale Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Wetsvoorstel Wet implementatie Open data richtlijn (Kamerstuk 36 382)

Technische briefing
Klompézaal