Commissiedebat : Staat van de volkshuisvesting

De vergadering is geweest

31 januari 2024
13:00 - 18:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
HERZIENE CONVOCATIE
toevoeging agendapunten*

Spreektijd 6 minuten per fractie

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • R.M. Welzijn (NSC)
 • H.E. de Hoop (GroenLinks-PvdA)
 • C. Stoffer (SGP)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • M.C.G. Keijzer (BBB)
 • B. Madlener (PVV)
 • J.P. Dijk (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Verzamelbrief actualiteit in het woonbeleid 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Vierde tranche Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Solidariteit en projectsteun in de corporatiesector

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Staat van de Volkshuisvesting 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afschrift brief over vaststellen capaciteitsbesluit COA en taakstelling huisvesting vergunninghouders 2024-I

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken wetsvoorstel betaalbare huur

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitwerking maatregelen zoeken op naam en afschermen Kadaster

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Herhaalmeting woonwagenstandplaatsen en inbreng van vermogen in verbindingen woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Nijboer op 11 september 2023 over de technische mogelijkheden om woningcorporaties al dan niet geheel uit te zonderen van de vennootschapsbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verzamelbrief over huurbeleid

  Te behandelen:

  Loading data