E-mailprocedure : Voorstel van het lid Peter de Groot (VVD) inzake het programma voor het rondetafelgesprek Circulair bouwen d.d. 28 februari a.s.

De vergadering is geweest

31 januari 2024
12:00 uur
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat,
 
Het lid Peter de Groot (VVD) stelt voor om aan het programma van het rondetafelgesprek Circulair bouwen op 28 februari 2024 in blok 1 Bouwend Nederland en in blok 2 Ascem betontechnologie toe te voegen. De inschatting is dat het toevoegen van twee extra sprekers nog zou moeten passen, mede vanwege een afmelding die is ontvangen. Zie bijgevoegd het actuele programma van het rondetafelgesprek.
 
U wordt verzocht om uiterlijk woensdag 31 januari a.s. om 12.00 uur (gelieve met een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht) aan te geven of u akkoord gaat met dit voorstel.
 
Spoedig na de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst.*
 
Indien het in deze e-mailprocedure niet lukt om tot een besluit te komen, zal definitieve besluitvorming over het programma plaatsvinden tijdens de procedurevergadering van 7 februari 2024.
 
Met vriendelijke groet,
Benjamin Koerselman

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van het lid Peter de Groot (VVD) inzake het programma voor het rondetafelgesprek Circulair bouwen d.d. 28 februari a.s.

    Te behandelen:

    Loading data