Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Voorstel van wet van het lid Dijk houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (TK 36468)

De vergadering is geweest

31 januari 2024
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van wet van het lid Dijk houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

    Te behandelen:

    Loading data