Commissievergaderingen

Donderdag 29 november 2018

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - EOM Presidential election in Georgia (the 2nd round)

Werkbezoek
Tbilisi, Georgië (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:00 - 09:45 uur

heer David Zalkaliani, minister Buitenlandse Zaken Georgië

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 11:30 uur

Raad Algemene Zaken dd 11 december 2018 (algemeen overleg is omgezet naar schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 09:45 - 10:00 uur

PCAF rapport 'Harmonising and Implementing a carbon accounting approach for the financial sector'

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Verzamelwet Brexit

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Gevangeniswezen/tbs (verplaatst naar 28 november 2018)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

NAVO

Algemeen overleg
Klompezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 20:00 uur

MIRT

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van de leden Van der Molen (CDA), Özutök (GroenLinks) en Van der Graaf (ChristenUnie) om het algemeen overleg Grensoverschrijdende Samenwerking d.d. 29 november 2018 tot een nader te bepalen tijdstip uit te stellen

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Politie

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Gesprek met een delegatie van het Indonesische Parlement

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

AWTI

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

OVSE

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

EU-Voorstel: Uitbreiding bevoegdheden Europees Openbaar Ministerie COM (2018) 641

Inbreng politieke dialoog met de Europese Commissie
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Innovatiestrategie Defensie ‘Samen Sneller Innoveren’

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Planning AO Sociale veiligheid in po-vo-mbo, voorafgegaan door feitelijke vragenronde

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Defensie Industrie Strategie

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Voorbereidingsgroep NVWA

Vergadering
Schaepmankamer (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Luchtvaart (verplaatst naar 5 december)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Grensoverschrijdende samenwerking (AO is tot nader order uitgesteld, conform de besluitvorming in de e-mailprocedure).

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Politie (personeel) (verplaatst naar 10.00 tot 13.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanpassing van de Consulaire Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de Schepenwet in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (35071- (R2110))

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

EU-Gezondheidsraad d.d. 7 december 2018 (verplaatst naar 5 december)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Klimaat en Energie

Algemeen overleg
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Zwangerschap en geboorte

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie - Uitreiking Prijs der Nederlandse Letteren

Vergadering
Amsterdam (besloten)

interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie

Tijd vergadering 17:30 - 19:30 uur

Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie

Vergadering
Amsterdam (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 18:00 - 23:59 uur

Berlijn

Werkbezoek
Berlijn

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:00 - 20:00 uur

NAVO (AO VERPLAATST NAAR 10.00-12.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 20:00 - 22:00 uur

OVSE (algemeen overleg is omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd