Notaoverleg : MIRT

De vergadering is geweest

29 november 2018
10:00 - 20:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
4e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
  minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • S. van Veldhoven-van der Meer
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • J. Middendorp (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • R.A.J. Schonis (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Spreektijden: zie convocatie

 2. 2

  MIRT Overzicht 2019

  (voor wat betreft de infrastructuuronderdelen)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang provinciale MIRT-project Leiden-Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Zomerstremming Zuidelijke Ringweg Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  1e Rapportage Rijkswegennet 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over het in kaart brengen van essentiële landbouwgronden en essentiële infrastructurele kunstwerken

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering vervoerconcessies Waddenveren West en Oost en stand van zaken veerverbinding Ameland-Holwerd

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Smart mobility Dutch reality

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken brandwerendheid enkele wegtunnels

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  KiM publicatie "Kerncijfers Mobiliteitsbeleid 2018"

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Project Zeetoegang IJmond

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen commissie over het Project Zeetoegang IJmond

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Programma Maasroute, vertraging openstelling Vb-vaarweg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  2e Rapportage Rijkswegennet van 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie op de adviezen ‘Dichterbij en sneller’ en ‘Van B naar anders’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Startbeslissing MIRT-Verkenning Rottepolderplein

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beantwoording vragen commissie over het MIRT Overzicht 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT 21 - 22 november 2018, voortgang van het MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data