Debat geweest
29 november 2018 | 13:15 - 14:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering BUHA OS d.d. 29 november 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering BuHa-OS d.d. 29 november 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Activiteiten commissie

Details

 • 06-12 t/m vr 07-12 Conferentie IPU en Europees Parlement voor parlementaire conferentie over de World Trade Organization (WTO)    
 • 13-12-2018 Interparlementaire top d.d. 13 december 2018 over hulp aan G5 Sahellanden     
 • 13-12-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
 • 20-12-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
 • 20-12-2018 10.00 - 12.30 Algemeen overleg  Wapenexportbeleid (nieuwe datum) 
Kerstreces: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019  
 • 24-01-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
 • 28-01-2019 14.00 - 18.00  Rondetafelgesprek Modeltekst bilaterale investeringsakkoorden   
 • 07-02-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering 
 • 19-02-2019 16.30 - 19.00  Algemeen overleg  RBZ/Handel  (nieuw ingepland)
 • 21-02-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering 
Krokusreces: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019 
 • 14-03-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
 • 28-03-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
 • 11-04-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
 • 25-04-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
Meireces: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019
 • 14-05-2019 16.30 - 19.00  Algemeen overleg  RBZ/Ontwikkelingssamenwerking  (nieuw ingepland)
 • 15-05-2019 10.00 - 12.30  Algemeen overleg  RBZ/Handel  (nieuw ingepland)  
 • 16-05-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering  
 • 06-06-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering  
 • 20-06-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering  
 • 04-07-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
Zomerreces: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Nog te plannen activiteiten:
 • Algemeen overleg Modeltekst Bilaterale Investeringsverdragen
 • Algemeen overleg Rapportage bestrijding seksueel grensoverschrijdend gedrag bij hulp- en OS-organisaties
 • Algemeen overleg Dutch Fund for Climate and Development
 • Algemeen overleg Voorjaarsvergadering Wereldbank
3
Herzien voorstel rondetafelgesprek Modeltekst BIT
7
35000-XVII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019

Te behandelen:

13
[EU-SIGNALERING] BuHa-OS - AO 20 november 2018 over de RBZ/OS van 26 november 2018
14
Stafnotitie - factsheet UNDP
15
Openstaande brieven aan bewindspersonen:

Details

 • 2018Z21555, aan min. BuHa-OS, Rappel- Verzoek om stand van zaken met betrekking tot inzet om detentiekampen te sluiten in Libië d. 19-11-2018 
 • 2018Z21554, aan min. BuHa-OS, Verzoek om een reactie op initiatiefnota van het lid Van Haga d.d. 19-11-2018 
 • 2018Z20663, aan min. BuHa-OS, Verzoek om stand van zaken met betrekking tot inzet om detentiekampen te sluiten in Libië d.d. 02-11-2018 
 • 2018Z17143, aan min. BuHa-OS, Procedure vaststelling jaarplanning 2019 d.d. 26-09-2018