Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

29 november 2018
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • S. Karabulut (SP)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  do 29-11-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 29-11-2018 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  wo 05-12-2018 10.00 - 11.00 Gesprek parlementaire delegatie Indonesië: deelname aan gesprek inventariseren via email.
  do 06-12-2018 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Onderzoek naar mogelijkheden verbod op Eritrese diasporabelasting
  di 11-12-2018 9.30 - 10.15 Ontvangst president Cabo Verde in Eerste Kamer: deelname via email inventariseren.
  wo 12-12-2018 10.00 - 11.30 Gesprek AIV over jaarprogramma
  do 13-12-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 13-12-2018 14.00 - 15.00 Bijzondere procedure David Sheen, Israelische journalist
  do 20-12-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  ma 21-01-2019 14.00 - 18.00 rondetafelgesprek Drones en killer robots
  do 24-01-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 31-01-2019 10.30 - 14.00 Ambassadeursconferentie
  do 07-02-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 21-02-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 07-03 t/m vr 08-03 Werkbezoek Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid.
  do 14-03-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 28-03-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 11-04-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 25-04-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 16-05-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 06-06-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 20-06-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 04-07-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  Werkbezoeken 2019: Op basis van een stafnotitie wordt de leden verzocht suggesties aan te leveren voor mogelijke bestemmingen/thema's werkbezoeken in 2019.
 3. 3

  Evaluatie Eenheid Huwelijksdwang / uitvoering nader gewijzigd amendement van het lid Ten Broeke c.s. over oprichting van een Forced Marriage Unit (Kamerstuk 34550-V-52)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 september 2018, over het onderzoek naar de dood van vier IKON journalisten in El Salvador

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Karabulut inzake honger als oorlogswapen in Jemen (Kamerstuk 35000-V-27)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op motie van het lid Van der Staaij over het overnemen van de IHRA-definitie van antisemitisme (Kamerstuk 35000-V-37)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afronding Stabilisatieprogramma’s Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  WOB verzoeken Nederlandse inzet in Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie over de reactie op het verzoek van het lid Omtzigt inzake openbare bronnen over de betrokkenheid van groepen bij de beschieting van de wijk Sheikh Maqsood (Kamerstuk 32623-241)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nederlandse inzet 4e Toetsingsconferentie van het Chemisch Wapenverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Geannoteerde agenda OVSE Ministeriële Raad van 6-7 december 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nederlandse inzet G20 top 30 november & 1 december 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Geannoteerde agenda voor de NAVO bijeenkomst van de Ministers van Buitenlandse Zaken op 4 en 5 december 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen d.d. 26 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 10 december 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  2018Z21792 Aan minister Buza - situatie Sri Lanka 21-11-2018
  2018Z20074 Aan minister Buza - verzoek afschrift reactie Military Court Watch 05-11-2018
  2018Z19899 Aan minister Buza - verzoek reactie brf derde VN verdrag immuniteit
  2018Z19461 Aan minister Buza - inbreng SO PrinsonLaw 30-10-2018
  2018Z17368 Aan minister Buza - verzoek planningsbrief 2019  02-10-2018