Algemeen overleg : Klimaat en Energie

De vergadering is geweest

29 november 2018
15:00 - 18:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.D. Wiebes
  minister van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • F. Azarkan (DENK)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • M.F. Sienot (D66)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • E.S. Akerboom (PvdD)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • W.J. Moorlag (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 april 2018, over het bericht ‘Energieverbruik Nederland bespaarde vorig jaar helemaal geen energie’

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Marktbarometer Aanbieding Slimme Meters Voortgangsrapportage 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over de artikelen “Klimaatkenners pleiten voor stoppen met polderen” en “Het Klimaatakkoord wordt gesaboteerd, zegt oud-kroonlid van de SER”

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Resultaten openstellingsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) in het voorjaar van 2018 en toezeggingen gedaan tijdens Algemeen Overleg Energie & Klimaat van 5 september 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanpak tenders windenergie op zee 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wettelijke zbo-evaluatie van de Nederlandse Emissieautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Consultatie langetermijnstrategie klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Warmtebesluit

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie inzake het artikel ‘Holland Solar en RVO willen onderzoek naar brand door zonnepanelen’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Inzet van Nederland voor de 24e Conferentie van Partijen (COP24) bij het VN klimaatverdrag in Katowice te Polen, van 2 december tot en met 14 december 2018, en appreciatie van het speciale IPCC rapport over opwarming van 1,5 graad

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verloop openstelling najaarsronde SDE+ 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsreactie arrest Gerechtshof Den Haag in de klimaatrechtszaak

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Concept Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK) 2021-2030

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verbreding van de SDE+

  Te behandelen:

  Loading data