Commissievergaderingen

Woensdag 29 september 2021

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 4e deelsessie 2021

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Max van der Stoelzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Gesprek Gezaghebber Saba d.d. 4 of 5 oktober 2021

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Justitieketen BES-eilanden (verplaatst naar 5 oktober 2021)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering (hybride) (let op afwijkend tijdstip)

Procedurevergadering
Max van der Stoelzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Milieuraad op 6 oktober 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (35925-IV)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Technische briefing door het Huis voor Klokkenluiders

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Digitale euro (i.v.m. overlap plenaire vergadering verplaatst naar 28 oktober 2021)

Commissiedebat
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Wijziging van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en enkele andere wetten in verband met het doorvoeren van aanbevelingen uit de tweede evaluatie van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en wijziging van de Kaderwet adviescolleges in verband met een...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Kennismakingsgesprek Nationale- en Kinderombudsman

Gesprek
Troelstrazaal

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Inzetbaarheidsrapportage eerste helft 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Defensie Projectenoverzicht 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Personeelsrapportage midden 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Het terugvorderen en kwijtschelden van WIA-voorschotten (32716-44)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Onderzoek naar cao-afspraken RVU (29544-1072)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021) (35902)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (35925-XVI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet (35898)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Milieuraad op 6 oktober 2021 - geen doorgang omgezet in schriftelijk overleg op 29 september 2021

Commissiedebat
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Bevolkingsdaling en krimp (geannuleerd wegens geen stukken op de agenda)

Commissiedebat
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Aanbieding eindrapport 'De positie van academisch opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs'

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Pakket Belastingplan 2022 (Hybride)

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:30 - 16:00 uur

Voorbereidingsgroep Potentie van culturele en creatieve sector

Vergadering
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

EU-Westelijke Balkantop dd 5/6 oktober 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

Gesprek
Max van der Stoelzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 17:00 - 19:30 uur

Lerarentekort (hybride)

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal