Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden LNV

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanbieding publicatie 'Quickscan van twee beleidspakketten voor het vervolg van de structurele aanpak stikstof' van Planbureau voor de Leefomgeving

 4. 4

  Verzoek Farmers Defence Force om een gesprek over een klimaatneutrale maatschappij met behulp van de Nederlandse boeren

 5. 5

  Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. hond Tommy

 6. 6

  Verzoek Stichting NatuurAlert Nederland tot aanbieding petitie over de bossenstrategie

 7. 7

  Uitnodiging Wageningen University & Research voor een werkbezoek aan Wageningen Campus.

 8. 8

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een schriftelijk overleg over de brief over vogelgriep aangetoond in Nederlandse vossen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een schriftelijke overleg over de informele Landbouw- en Visserijraad 5-7 september 2021 (deel II)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek Tjeerd de Groot (D66), gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 mei 2019 over de afname van biodiversiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag informele Landbouw- en Visserijraad van 5-7 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Fiche: Mededeling EU-Bossenstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Fiche: Voorstel tot aanpassing LULUCF-verordening

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Brief van de commissie EZK over Voorstel EU-rapporteurs Klimaat voor gecoördineerde behandeling in de Kamer van de EU-voorstellen uit het ‘Fit for 55’ in 2030-klimaatpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Overzicht plenaire en dertigledendebatten

  Debatten
  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS)
  • Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot op 11 mei 2021) (minister EZK, minister LNV)
  • Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen (aangevraagd door het lid Vestering op 29 juni 2021) (minister LNV)
  • Debat over het Fit for 55-klimaatpakket van de Europese Commissie (aangevraagd door het lid Kops op 7 september 2021 (minister EZK, evt. andere bewindspersonen)
  • Debat over het intrekken van vergunningen van boeren die veel stikstof uitstoten (aangevraagd door het lid Van der Plas op 14 september 2021) (minister LNV)
   
  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
  • Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (aangevraagd door het lid Vestering op 6 april 2021) (minister LNV, minister BZK)
  • Dertigledendebat over een nieuwe dreigende rechtszaak over stikstof (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 mei 2021) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over plannen voor de onteigening van boeren (aangevraagd door het lid Van Meijeren op 7 september 2021) (minister-president, minister LNV)
 19. 19

  Overzicht commissiedebatten

  Geplande commissiedebatten
  do 30-09-2021 14.00 - 17.30 Commissiedebat Nationaal Strategisch Plan (NSP)
  wo 06-10-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 11 en 12 oktober
  do 07-10-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Natuur
  do 26-10-2021 16.30 - 18.30 Commissiedebat Verkenning landbouwakkoord
  do 04-11-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel
  wo 10-11-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 15 en 16 november
  wo 10-11-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
  wo 17-11-2021 13.30 - 17.30 Commissiedebat Stikstofproblematiek
  wo 08-12-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 13 en 14 december

  Ongeplande commissiedebatten
  • Commissiedebat Dieren in de veehouderij (10 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dierenwelzijn (11 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dierproeven (6 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (4 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Prioritering van het Franse voorzitterschap en de Nederlandse inzet en positie met betrekking tot de Landbouw- en Visserijraad (nog geen stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Zoönosen en dierziekten (20 stukken op de agenda)
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over het rapport van de WUR “naar een doeltreffend en doelmatig Nationaal Strategisch Plan, effectenanalyse van beleidsvarianten voor de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB”

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Groen in de stad en knelpuntenanalyse natuurinclusief bouwen

  Te behandelen:

  Loading data