Procedurevergadering

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering: "Procedurevergadering LNV"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering LNV d.d. 29 september 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering LNV d.d. 29 september 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden LNV d.d. 29 september 2021

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
3
Aanbieding publicatie 'Quickscan van twee beleidspakketten voor het vervolg van de structurele aanpak stikstof' van Planbureau voor de Leefomgeving
4
Verzoek Farmers Defence Force om een gesprek over een klimaatneutrale maatschappij met behulp van de Nederlandse boeren
5
Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. hond Tommy
6
Verzoek Stichting NatuurAlert Nederland tot aanbieding petitie over de bossenstrategie
7
Uitnodiging Wageningen University & Research voor een werkbezoek aan Wageningen Campus.
16
Stafnotitie - Uitwerking kennisthema Natuur/Natura 2000
19
Reisnotitie - Aangescherpt reisbeleid voor de Staten-Generaal
20
Overzicht plenaire en dertigledendebatten

Details

Debatten
• Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
• Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS)
• Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot op 11 mei 2021) (minister EZK, minister LNV)
• Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen (aangevraagd door het lid Vestering op 29 juni 2021) (minister LNV)
• Debat over het Fit for 55-klimaatpakket van de Europese Commissie (aangevraagd door het lid Kops op 7 september 2021 (minister EZK, evt. andere bewindspersonen)
• Debat over het intrekken van vergunningen van boeren die veel stikstof uitstoten (aangevraagd door het lid Van der Plas op 14 september 2021) (minister LNV)
 
Dertigledendebatten
• Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
• Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
• Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
• Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (aangevraagd door het lid Vestering op 6 april 2021) (minister LNV, minister BZK)
• Dertigledendebat over een nieuwe dreigende rechtszaak over stikstof (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 mei 2021) (minister LNV)
• Dertigledendebat over plannen voor de onteigening van boeren (aangevraagd door het lid Van Meijeren op 7 september 2021) (minister-president, minister LNV)
21
Overzicht commissiedebatten

Details

Geplande commissiedebatten
do 30-09-2021 14.00 - 17.30 Commissiedebat Nationaal Strategisch Plan (NSP)
wo 06-10-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 11 en 12 oktober
do 07-10-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Natuur
do 26-10-2021 16.30 - 18.30 Commissiedebat Verkenning landbouwakkoord
do 04-11-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel
wo 10-11-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 15 en 16 november
wo 10-11-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
wo 17-11-2021 13.30 - 17.30 Commissiedebat Stikstofproblematiek
wo 08-12-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 13 en 14 december

Ongeplande commissiedebatten
• Commissiedebat Dieren in de veehouderij (10 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Dierenwelzijn (11 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Dierproeven (6 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (4 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Prioritering van het Franse voorzitterschap en de Nederlandse inzet en positie met betrekking tot de Landbouw- en Visserijraad (nog geen stukken op de agenda)
• Commissiedebat Zoönosen en dierziekten (20 stukken op de agenda)
22