Commissiedebat : Milieuraad op 6 oktober 2021 - geen doorgang omgezet in schriftelijk overleg op 29 september 2021

De vergadering is geannuleerd

29 september 2021
14:00 - 17:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(GEEN DOORGANG; commissiedebat wordt omgezet in schriftelijk overleg)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten
per fractie.

Als u het commissiedebat voorafgaande aan de Milieuraad op 6 oktober 2021 plenair wilt afronden in een tweeminutendebat inclusief stemmingen, dan dient u een vooraankondiging van het tweeminutendebat te doen tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 28 september 2021, opdat donderdag 30 september het debat kan plaatsvinden en er dinsdag 5 oktober 2021 over de ingediende moties kan worden gestemd.

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

  • S.P.R.A. van Weyenberg
    staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  • D. Yesilgöz-Zegerius
    staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat