Procedurevergadering

Procedurevergadering (hybride) (let op afwijkend tijdstip)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (hybride) (let op afwijkend tijdstip)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. DiZa d.d. 29 september 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Overzicht verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering cie. DiZa d.d. 29 september 2021

Deelnemers


Agendapunten

2
De commissie besluit tot het voeren van een commissiedebat (2 uur met 3 minuten spreektijd) inzake het lekken van privégegevens bij de Kamer van Koophandel op 30 november 2021.
9
Voortgangsverslag rapporteurschap DSA en DMA
10
Activiteitenoverzicht commissie DiZa

Details

Besluit: De commissie besluit een commissiedebat online veiligheid en cybersecurity te houden voor het einde van het jaar. De minister van J&V, de staatssecretaris van BiZa en de minister van EZK zullen worden uitgenodigd voor dit debat van 4 uur met een spreektijd van 6 minuten per fractie. Voorafgaand aan het debat zal het gesprek met de Cyber Security Raad worden gepland. 

Geplande activiteiten:
28-09-2021         16.30     18.00     Rondetafelgesprek Gemeentelijke/Provinciale overheid inzake digitalisering
29-09-2021         11.30     12.30     Procedurevergadering 
30-09-2021         10.00     11.30     Technische briefing DSA/DMA
06-10-2021         10.00     10.00     Inbreng schriftelijk overleg Informele Telecomraad d.d. 14 oktober 2021
06-10-2021         16.30     18.00     Kennismakingsgesprek Raad van State (extern)
07-10-2021         10.00     11.00     Gesprek Mw. M. Vestager inzake de Digital Services Act (DSA), Digital Markets Act (DMA) en EU-verordening Artificiële Intelligentie (AI)
07-10-2021         12.00     12.00     Inbreng verslag (wetsvoorstel)  Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) - 35868

13-10-2021         11.00     12.00     Procedurevergadering (hybride)
14-10-2021         10.00     12.30     Rondetafelgesprek Toezichthouders inzake digitalisering
14-10-2021         17.15     18.15     Kennismakingsgesprek met de Nationale Ombudsman
27-10-2021         10.00     11.30     Technische briefing Online veiligheid en cybersecurity, Opkomende en toekomstige technologieën, Digitale infrastructuur en economie.
28-10-2021         16.30     18.00     Technische briefing Digitaliserende overheid, Digitaal burgerschap en democratie, Digitale grondrechten en data-ethiek
03-11-2021         11.00     12.00     Procedurevergadering (hybride)
17-11-2021         11.00     12.00     Procedurevergadering (hybride)
19-11-2021         10.00     13.00     Werkbezoek Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
24-11-2021         10.00     12.00     Commissiedebat Telecomraad (formeel) d.d. 3 december 2021
30-11-2021         16.30     17.30     Kennismakingsgesprek Rathenau Instituut

01-12-2021         11.00     12.00     Procedurevergadering (hybride)
02-12-2021         11.00     12.00     Kennismakingsgesprek met WRR
08-12-2021         13.30     17.00     Rondetafelgesprek Maatschappelijk middenveld, brancheorganisaties en bedrijfsleven
15-12-2021         11.00     12.00     Procedurevergadering (hybride)
 

Ongeplande activiteiten:

Commissiedebat - Digitaal burgerschap en democratie
Commissiedebat - Digitale grondrechten en data-ethiek
Commissiedebat - Digitale infrastructuur
Commissiedebat - Digitaliserende overheid
Commissiedebat - Online veiligheid en cybersecurity (wordt ingepland; zie ook agendapunt 1)
Commissiedebat - Opkomende en toekomstige technologieën
Gesprek - Cyber Security Raad (CSR) over belang van cyberweerbaarheid (wordt ingepland; zie ook agendapunt 1)
11
INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT - Reactie commissie IenW op verzoek DiZa d.d. 9 juni 2021

Te behandelen:

13
Kennisagenda- Stafnotitie ICT-investeringen door de overheid
14
Kennisagenda- Stafnotitie inzake procesvoorstel thema bescherming persoonsgegevens
15
Reisnotitie - Aangescherpt reisbeleid voor de Staten-Generaal