Procedurevergadering : Procedurevergadering (hybride) (let op afwijkend tijdstip)

De vergadering is geweest

29 september 2021
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Max van der Stoelzaal
Commissie: Digitale Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • R.M. Leijten (SP)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • F. Azarkan (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Overzichten verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 29 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De commissie besluit tot het voeren van een commissiedebat (2 uur met 3 minuten spreektijd) inzake het lekken van privégegevens bij de Kamer van Koophandel op 30 november 2021.

 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voortgang toezegging en opvolging van de ARK aanbevelingen inzake cybersecurity grenstoezicht Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering van de motie van de leden Van der Staaij en Van der Graaf over eventuele consequenties van de verwachte doorbraak van virtuele technologie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie cyberoefening ISIDOOR 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Aanbeveling opbouw Joint Cyber Unit

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie Digitale Zaken 23 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Activiteitenoverzicht commissie DiZa

  Besluit: De commissie besluit een commissiedebat online veiligheid en cybersecurity te houden voor het einde van het jaar. De minister van J&V, de staatssecretaris van BiZa en de minister van EZK zullen worden uitgenodigd voor dit debat van 4 uur met een spreektijd van 6 minuten per fractie. Voorafgaand aan het debat zal het gesprek met de Cyber Security Raad worden gepland. 

  Geplande activiteiten:
  28-09-2021         16.30     18.00     Rondetafelgesprek Gemeentelijke/Provinciale overheid inzake digitalisering
  29-09-2021         11.30     12.30     Procedurevergadering 
  30-09-2021         10.00     11.30     Technische briefing DSA/DMA
  06-10-2021         10.00     10.00     Inbreng schriftelijk overleg Informele Telecomraad d.d. 14 oktober 2021
  06-10-2021         16.30     18.00     Kennismakingsgesprek Raad van State (extern)
  07-10-2021         10.00     11.00     Gesprek Mw. M. Vestager inzake de Digital Services Act (DSA), Digital Markets Act (DMA) en EU-verordening Artificiële Intelligentie (AI)
  07-10-2021         12.00     12.00     Inbreng verslag (wetsvoorstel)  Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) - 35868

  13-10-2021         11.00     12.00     Procedurevergadering (hybride)
  14-10-2021         10.00     12.30     Rondetafelgesprek Toezichthouders inzake digitalisering
  14-10-2021         17.15     18.15     Kennismakingsgesprek met de Nationale Ombudsman
  27-10-2021         10.00     11.30     Technische briefing Online veiligheid en cybersecurity, Opkomende en toekomstige technologieën, Digitale infrastructuur en economie.
  28-10-2021         16.30     18.00     Technische briefing Digitaliserende overheid, Digitaal burgerschap en democratie, Digitale grondrechten en data-ethiek
  03-11-2021         11.00     12.00     Procedurevergadering (hybride)
  17-11-2021         11.00     12.00     Procedurevergadering (hybride)
  19-11-2021         10.00     13.00     Werkbezoek Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  24-11-2021         10.00     12.00     Commissiedebat Telecomraad (formeel) d.d. 3 december 2021
  30-11-2021         16.30     17.30     Kennismakingsgesprek Rathenau Instituut

  01-12-2021         11.00     12.00     Procedurevergadering (hybride)
  02-12-2021         11.00     12.00     Kennismakingsgesprek met WRR
  08-12-2021         13.30     17.00     Rondetafelgesprek Maatschappelijk middenveld, brancheorganisaties en bedrijfsleven
  15-12-2021         11.00     12.00     Procedurevergadering (hybride)
   

  Ongeplande activiteiten:

  Commissiedebat - Digitaal burgerschap en democratie
  Commissiedebat - Digitale grondrechten en data-ethiek
  Commissiedebat - Digitale infrastructuur
  Commissiedebat - Digitaliserende overheid
  Commissiedebat - Online veiligheid en cybersecurity (wordt ingepland; zie ook agendapunt 1)
  Commissiedebat - Opkomende en toekomstige technologieën
  Gesprek - Cyber Security Raad (CSR) over belang van cyberweerbaarheid (wordt ingepland; zie ook agendapunt 1)
 10. 10

  INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT - Reactie commissie IenW op verzoek DiZa d.d. 9 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  EUROPESE ZAKEN - Overdracht dossiers/brieven commissie Europese Zaken aan de vaste commissie DiZa

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorstel van het lid Van Weerdenburg (PVV) om een vervolg te geven aan de informele voorbereidingsgroep ter reflectie op de werkwijze van de commissie DiZa

  Te behandelen:

  Loading data