Commissievergaderingen

Donderdag 28 september 2023

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Europese Conferentie van Parlementsvoorzitters van de Raad van Europa

Werkbezoek
Dublin, Ierland

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

OVSE PA - Central Asian Model OSCE Istanbul

Werkbezoek
Istanbul, Turkije (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Mantelzorg

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

IPO, VNG, Omgevingsdienst NL en BRZO+ inzake interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel

Technische briefing
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 10:15 - 12:15 uur

Monique van de Bospoort

Verhoor
Enquêtezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Strategische procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (geannuleerd)

Strategische procedurevergadering
Geannuleerd

Defensie

Tijd vergadering 10:45 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Houtstook

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 13:15 - 15:15 uur

Gerard Blankestijn

Verhoor
Enquêtezaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Mijnbouw/Groningen

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang snel internet en uitvoering van de motie van de leden Dekker-Abdulaziz en Leijten over de Universele Dienst (Kamerstuk 36200-VII-65)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Knelpuntenbrieven UWV, SVB en LCR

Gesprek
Klompézaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Wapens en jongeren

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kabinetsreactie op de jaarverslagen 2022 van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman (TK 36325-3)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Woningwet in verband met verlengde opschorting van de marktverkenning (TK 36400)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wetboek van Strafvordering (Boek 2) (36327)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 9 oktober 2023

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nationaal Actieplan Dakloosheid en beschermd wonen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kinderopvang

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op het onderzoeksrapport ‘Zorgvuldigheid in de omgang met leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting’

Inbreng schriftelijk overleg
Geannuleerd (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Kinderopvang - geen doorgang wordt omgezet in schriftelijk overleg op 28-9

Commissiedebat
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 18:00 uur

Verkiezingen

Commissiedebat
Troelstrazaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 16:30 uur

Informele Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid d.d. 29 september (wordt omgezet naar een SO)

Commissiedebat
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 20:00 - 22:00 uur

Vergadering

Commissiedebat
(besloten)