Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

28 september 2023
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • R. de Roon (PVV)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • K.P. Piri (PvdA)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • M. Koekkoek (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 28 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten commissie

  zo 01-10 t/m di 03-10 Werkbezoek Interparlementaire conferentie over EU buitenland- en defensiebeleid, Madrid (delegatie nog nader te bepalen) 
  wo 04-10-2023 14:00-15:00 Technische briefing inzake de Artikel 100-procedure 'bredere veiligheidsinzet in Irak'
  ma 09-10-2023 14.00-14.00 Inbreng feitelijke vragen Artikel 100 inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak
  wo 11-10-2023 10:00-12:00 Commissiedebat Consulaire Zaken
  wo 11-10-2023 13:00-14:00 Gesprek commissie Buitenlandse Zaken van het Zweedse parlement
  do 12-10-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering

  do 12-10-2023 15:00-18:00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 23 oktober 2023
  do 19-10-2023 11:00-12:00 Gesprek Iraanse Diaspora Woman Life Freedom

  do 26-10-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 26-10-2023 15:00-18:00 Commissiedebat Iran
  Verkiezingsreces 27 oktober t/m 22 november 

  di 7-11-2023 14.00-14:00 Schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken d.d. 13 november 2023 
  wo 6-12-2023 14:00-14:00 Schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken d.d. 11 december 2023 
  do 7-12-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  ma 11-12-2023 14:00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  do 21-21-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering


  Nog te plannen activiteiten
  • Hoorzitting over de spanningen in Europa m.b.t. kernwapens (n.a.v. een verzoek van het lid Futselaar in de commissie RVW in de pv d.d. 6 juli)
  • Technische briefing door het ministerie van Buitenlandse Zaken over de spanningen in Europa m.b.t. kernwapens (n.a.v. een verzoek van het Lid Futselaar in de commissie-regeling van werkzaamheden in de procedurevergadering d.d. 6 juli 2023)
  • Inbreng feitelijke vragen Artikel 100 inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak
  • Commissiedebat Artikel 100 inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak
  • Besloten technische briefing over het non-paper EU-sanctieraamwerk voor de aanpak van ernstige corruptie en het krachtenveld in Brussel (na het zomerreces)
  • Kennismakingsgesprek met de Amerikaanse ambassadeur in Nederland (op verzoek van de ambassadeur wordt dit gesprek ingepland na de verkiezingen)
  • Gesprek met een delegatie van de commissie Buitenlandse Zaken uit het parlement van Jordanië
  • Gesprek met een delegatie van de commissie Buitenlandse Zaken uit het parlement van Letland 
  • Gesprek met dhr Reza Pahlavi (Iraans oppositielid) 
  • Rondetafelgesprek over de uitvoering van sanctiewetgeving 
  • Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht (na ommekomst van de kabinetsreactie)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht (na ommekomst van de kabinetsreactie)
  • Commissiedebat OVSE
  • Commissiedebat NAVO
  • Gesprek Belarus Coordination Council (na de verkiezingen)
  • Technische briefing door IOB over IOB-evaluatie Nederlands beleid stabiliteit, veiligheid en rechtsorde in enkele van de meest fragiele contexten (na de verkiezingen)
 4. 4

  Overzicht nog te plannen plenaire activiteiten op het terrein van Buitenlandse Zaken (stand van zaken per 25 september 2023)

  • Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES in verband met het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit) (36028) + (36027-(R2160) Goedkeuring van het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Trb. 2010, 272) Controversieel verklaard, eerste termijn heeft plaatsgevonden op 14 juni 2023, eventuele voortzetting na ontvangst aanvullend advies over het verdrag door CAVV.
  • Dertigledendebat over het bericht dat de interne privacytoezichthouder van het ministerie van BuZa adviseerde te stoppen met het gebruik van profilerende software bij visumverstrekking (Van Baarle) (minister BuZa, staatssecretaris BZK)
  • Begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor 2024 (na de Tweede Kamerverkiezingen)
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over de Nederlandse veiligheidsinzet in de Sahel en West-Afrikaanse kuststaten post-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van een burger om een registratiepunt in te stellen voor klachten over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Inzicht in de begroting (nieuw beleid 2024) voor Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Homogene Groep Internationale samenwerking 2024 (HGIS-nota 2024)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over de appreciatie van de Top van de Raad van Europa van 16-17 mei in Reykjavik (Kamerstuk 20043-135)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) inzake de regionale workshop over de fysieke bescherming van nucleair materiaal en nucleaire faciliteiten, te Delft, Nederland, 16 – 27 oktober 2023; Wenen, 1 augustus 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties inzake de workshop van de Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea "covering the region of the North Atlantic, the Baltic Sea, the Mediterranean Sea and the Black Sea region in support of the third cycle of the Regular Process for Global Reporting and Assessment of the State of the Marine Environment, including Socioeconomic Aspects", te 's-Gravenhage, Nederland, 28-30 november 2022; New York, 23 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitstel BNC-Fiche Mededeling Klimaat en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen 14 tot en met 21 september

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Advies inzake behandeling ontwerpbegrotingen 2024 en suppletoire begrotingswetten najaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2023Z15275 Aan minister Buza- Eerste rappel Kabinetsreactie op het CAVV-advies inzake de Holodomor 14-09-2023
  2. 2023Z15273 Aan minister Buza- Eerste rappel verzoek reactie van de minister op de visumproblematiek 14-09-2023
  3. 2023Z14794 Aan minister Buza - beantwoording schriftelijk overleg Internationale Cyberstrategie 05-09-2023
  4. 2023Z13936 Aan minister Buza - reactie vragen op het CAVV-advies 'Internationaalrechtelijke vraagstukken rond de kwalificatie van de Holodomor als genocide'
  5. 2023Z08440 Aan minister Buza - Verzoek om een reactie van de minister op de visumproblematiek 11-05-2023
  6. 2023Z06214 Aan minister Buza - Verzoek om een brief n.a.v. de aankondiging door Rusland om tactische kernwapens te delen met Wit-Rusland 06-04-2023
  7. 2023Z05312 Aan minister Buza - Kabinetsreactie op de initatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht 22-11-2022

  N.B. De commissie besluit de minister te rappelleren op alle nog uitstaande brieven met het verzoek deze te beantwoorden voor aanvang van het verkiezingsreces op 27 oktober 2023.
 18. 18

  Verzoek van het lid Piri (PvdA) om een commissiedebat te houden over het rapport Commissie van Onderzoek Evacuatieoperatie Kaboel, te houden voor het verkiezingsreces, voorafgegaan door een rondetafelgesprek en een technische briefing.

  Besluit: De commissie besluit om na de presentatie van het rapport Commissie van Onderzoek Evacuatieoperatie Kaboel d.d. 6 oktober 2023 een technische briefing in te plannen over het rapport.
  Besluit: De commissie besluit om na de technische briefing een commissiedebat te plannen met de drie betrokken bewindspersonen, te houden voor het verkiezingsreces.
  Besluit: De commissie besluit om het commissiedebat Consulaire Zaken d.d. 11 oktober 2023 van naam te wijzigen naar 'commissiedebat Consulaire Zaken en evacuaties Afghanistan'.