Commissiedebat : Verkiezingen

De vergadering is geweest

28 september 2023
14:30 - 18:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
5e HERZIENE CONVOCATIE
toevoeging agendapunt*

Spreektijd 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • E.A. Haverkort (VVD)
 • C. (Chris) Simons (VVD)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • J.C. Sneller (D66)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • R. Bisschop (SGP)
 • N.G.J. Temmink (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken Tweede Kamerverkiezing en evaluatie provinciale staten- en waterschapsverkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Opgeloste beveiligingsmelding inzake de ondersteunende software verkiezingen (OSV2020)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over de petitie ‘Verhoog kiesdrempel’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Planningsbrief Wet op de politieke partijen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Digitaal Hulpmiddel Verkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijk experimentenbesluit nieuwe stembiljetten) (Kamerstuk 35455-18)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over het NRC-artikel van 16 maart 2023 ‘Een tekort aan stembiljetten, uitgeputte stemmentellers en andere onregelmatigheden’ en over het bericht van de Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB)

  Te behandelen:

  Loading data