Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

28 september 2023
13:30 - 14:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Wuite (D66)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • K.P. Piri (PvdA)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • G. van den Brink (CDA)
 • D.J. Eppink (BBB)
 • J.J. Klink (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • C. (Christine) Teunissen (PvdD)
 • A. Kuik (CDA)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 28 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Activiteiten commissie

  Geplande activiteiten
  • do 03-10-2023 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Jaarvergadering Wereldbank 
  • do 05-10-2023 10.00 - 13.00 Informele Raad Buiten Buitenlandse Zaken Handel Besluit: wordt omgezet in een schriftelijk overleg 
  • do 05-10-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Afrikastrategie (nieuw ingepland)
  • di 10-10-2023 13.15 - 13.30 Petitie Plan International-Aanbieding rapport 'State of the World’s Girls 2023' 
  • do 12-10-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • wo 25-10-2023 13.00 - 14.00 Technische briefing ODA-Systematiek  (nieuw ingepland)
  • do 26-10-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 26-10-2023 14.30 - 18.00 Commissiedebat Mondiale gezondheidsstrategie          
  Verkiezingsreces: vrijdag 27-10-2023 t/m woensdag 22-11-2023
  • di 14-11-2023 12.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Formele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 
  • wo 15-11-2023 12.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • do 07-12-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • ma 11-12-2023 14.00 uur Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 
  • do 21-12-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergaderig

  Ongeplande activiteiten na verkiezingsreces
  1. Notaoverleg initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie.
  2. Commissiedebat Wapenexportbeleid (na ontvangst jaarrapportage, met min. BuHa-OS en min. BuZa) 
  3. Gesprek met opsteller(s) wetenschappelijke factsheet Taiwan 
  4. Gesprek met Europarlementariërs INTA-commissie 
  5. Technische briefing systematiek van verplichte en vrije ruimte in de BuHa-OS begroting 
  6. Vertrouwelijke technische briefing steun kwetsbare en gemarginaliseerde groepen door ongeoormerkt gefinancierde hulporganisaties 
  7. Rondetafelgesprek Handel en Klimaat  
  8. Gesprek digitaal veldbezoek World Food Programme Burundi 
 4. 4

  Advies behandeling ontwerpbegrotingen 2024 en suppletoire begrotingswetten najaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aardbeving in Marokko

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Inzicht in de begroting (nieuw beleid 2024) voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aardbeving in Marokko en storm Daniël in Libië

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 4 en 5 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Lijst met EU-voorstellen tussen 6 en 22 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Koekkoek en Hammelburg inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorstel van wet van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Koekkoek en Hammelburg houdende regels voor gepaste zorgvuldigheid in waardeketens om schending vanmensenrechten en het milieu tegen te gaan bij het bedrijven van buitenlandse handel (Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2023Z13307 Aan min. BuHa-OS - Verzoek uitgebreid verslag Summit for a New Global Financing Pact d.d. 22-23 juni 2023 06-07-2023 
  2. 2023Z10420 Aan min. BuHa-OS - Verzoek uitgebreidere voortgangsbrief uitvoering motie Farmer Managed Natural Regeneration-methode (FMNR) 08-06-2023 
  Besluit: rappel sturen over bovenstaande verzoeken.