Commissievergaderingen

Woensdag 26 juni 2024

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3de deelsessie 2024

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:30 uur

Vreemdelingen- en asielbeleid (is verplaatst naar 11 september 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Toelichting Staatscommissie rechtsstaat op adviesrapport

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

EU handelsverdragen

Technische briefing
Thorbeckezaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Curriculumherziening en de voortgangsrapportage masterplan basisvaardigheden

Commissiedebat
Klompézaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Rli-advies ‘Weg van de Wegwerpmaatschappij’

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 11:45 - 12:45 uur

ICT bij de Belastingdienst

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:15 - 13:15 uur

Onderzoeksrapport Algemene Rekenkamer over subsidiestromen in de veeteelt

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Jaarverslagen

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Gezond en veilig werken

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk de rechten en verplichtingen van werkenden en ingezetenen in Caribisch Nederland te verduidelijken en te verbeteren (Wijzigingswet...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Masterclass 'Innovatie voor een veilig Nederland' TNO, Marin, NLR verplaatst naar 4 september

Gesprek
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Jeugdwet, de Wet marktordening gezondheidszorg en enige andere wetten teneinde te bevorderen dat jeugdhulp en gecertificeerde instellingen voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering steeds voldoende beschikbaar zijn (Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg) (TK...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompézaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Economische Veiligheid en strategische autonomie(TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

MH17

Commissiedebat
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:15 - 21:15 uur

Jaarverslag 2023 van het ministerie van VWS

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 17:15 - 18:45 uur

Bijdrage landbouw aan klimaatneutraliteit in 2050

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit (is verplaatst naar 5 september 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Maritiem - Tot nader order uitgesteld

Commissiedebat
(verplaatst)