Commissiedebat : Economische Veiligheid en strategische autonomie(TOT NADER ORDER UITGESTELD)

De vergadering is verplaatst

26 juni 2024
14:30 - 17:30 uur
De spreektijd is vastgesteld op 4 min. per fractie.

Bijlage